Home > YERLİ YERLİ   A B C D 1         2    YERLİ KİTAP LİSTESİ 2010  

YERLİ YERLİ   A B C D 1         2    YERLİ KİTAP LİSTESİ 2010  


YERLİ

  A B C D
1        
  YERLİ KİTAP LİSTESİ 2010    
       
Sıra KİTABIN ADI YAZAR- LAR YAYIN EVİ /Basım Yılı
5 1 İkinci Bine UlaşırkenG�nışığında Y�netim  İlhan �ZAY Alfa Yayınları, İstanbul
6 2 Yerinden Y�netim ve Siyaset Ruşen KELEŞ, Cem Yayınları, İstanbul
7 3 Yerel Demokrasi ve T�rkiye Kemal G�RMEZ Vadi Yayınları, Ankara
8 4 Mahalli İdareler Nuri TORTOP Ankara
9 5 Demokrasi ve Eleştirileri Robet DAHL (�eviri: Levent K�KER) Yetkin Yayınları, Ankara
10 6 Doğrudan Demokrasi (e- Demokrasi)  M.EminRUHİ Se�kin Kitapevi
11 7 Makro Ekonomik G�stergelerin Yorumlanması �mer Faruk �OLAK, Alaattin AKTAŞ Eflatun Yayınevi
12 8 Makro Ekonomi-T�rkiye' den �rneklerle Mahfi Eğilmez Remzi
13 9 İktisadın Prensipleri CarlMENGER Liberte Yayınları
14 10 Makro Ekonomi N.Gregory MANKİw Eflatun Yayınevi
15 11 Temel Ekonomi Sadi UZUNOGLU Literat�r Yayıncılık
16 12 İşletmelerde Stratejik Y�netim Dr.Hayri �LGEN, Dr. S .Kadri MİRZE Literat�r Yayıncılık
17 13 Genel İşletmecilik Bilgileri Prof.Dr.Halil CAN Prof.Dr.Doğan TUNCER Siyasal Kitapevi
18 14 Modem İşletmecilik Prof.Dr.İsmet MUCUK T�rkmen Kitapevi
19 15 İşletme Y�netimi ProfDr.İlter AKAT Do�.Dr.G�n�1 BUDAK Yrd.Do�.Dr.G�lay BUDAK Beta Basım Yayım Dağıtım A.ş.
20 16 Pazarlama ilkeleri ProfDr.İsmet MUCUK T�rkmen Kitapevi
21 17 �alışma Yaşamından �rnek Olaylar PINAR TINAZ Beta
22 18 �alışma Yaşamında İnsan Kaynakları Y�netimi NESLİHAN OKAKIN Beta
23 19 �rg�tsel Davranış ve Y�netim Psikolojisi EROLEREN Beta
24 20 İşyerinde Psikolojik Taciz PINAR TINAZ Beta
25 21 Genel ve Teknik İletişim HASAN TUTARM.KEMAL YILMAZ CUMHUR ERD�NMEZ , Se�kin Yayıncılık: Ankara
26 22 Davranış Bilimleri �ZNUR Y�KSEL Gazi  KİTAPEVİ
27 23 Davranış Bilimleri FEYZULLAH EROGLU Beta
28 24 Hukukun Temel Kavramları AHMET BATTAL Gazi  KİTAPEVİ
29 25 Ticari İşletme Hukuku İSMAİL KA Y AR DETAY
30 26 Y�netim ve Organizasyon EROLEREN Beta
31 27 Girişimcilik SELMA AKPINAR Umuttepe
32 28 Zaman Y�netimi ve Y�netsel Zamanda Etkinlik EDT: ŞERİF ŞİMSEK, ADNAN �ELİK, ABDULLAH SOYSAL Gazi  KİTAPEVİ
33 29 B�ro Y�netimi ve Sekreterlikte �rnek Olay Analizi NURAN �ZT�RK BAŞPINAR NOBEL
34 30 İnsan Kaynakları Y�netimi DURSUN BİNG�L Arıkan Yayıncılık
35 31 Meslek Y�ksek Okulları İ�in İş ve Sosyal G�venlik Hukuku M�JDAT ŞAKAR Beta
36 32 İş Hukuku Dersleri   Beta
37 33 Sosyal G�venlik Hukuku   Beta
38 34 İstatistik BURHAN�İL Tutibay Yayınları
39 35 Y�netim ve Organizasyon AKYAYUYGUR NOBEL
40 36 Genel Ekonomi OSMAN Z. ORHAN, SEYFETTİN ERDOGAN  Umuttepe
41 37 İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu, Ahlaki Bir Değerlendirme ASLAN TOLGA �CAL Beta
42 38 Organik Kimya Celal T�Z�N Ank.�nv.Fen Fak.Palme Yayın Dağıtım Ank.1966
43 39 �ağlayan Kimya S�zl�ğ� Dr. Ali Nezih BİLGE- Dr. El�in G�RKAN �ağlayan Kitapevi
44 40 SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri Vasfı N adir TEKİN Se�kin Yayıncılık
45 41 İstatistik Yrd. Do�. Dr. B�lent YILMAZ Nobel Yayınevi
46 42 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları Dr. Ferudun KAYA Detay Yayıncılık
47 43 Turizm Pazarlaması Dr. Bahattin RlZAOGLU DETAY
48 44 T�ketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri  Erdoğan Ko� Se�kin Kitapevi
49 45 Atat�rk'�n Ekonomi Mucizesi Dr. Tahir Tamer KUMKALE  Pegas�s Yayınları
50 46 B2B Marka Y�netimi ve Firmadan Firmaya Satış (B2B) Marka Satış Nasıl Yapılır? Philip KOTLER Mediacat Yayınları
51 47 BUY -OLOGY Satın almaya dair bildiğimiz her şey neden yanlış? Martin LINDSTROM Optimist
52 48 10 �l�mc�l Pazarlama G�nahı Philip KOTLER Mediacat Yayınları
53 49 A'dan Z'ye Pazarlama Philip KOTLER Mediacat Yayınları
54 50 DS. Muhasebe İşlemeleri Mehmet Ali FEYİZ Murathan Yayınları
55 51 Mali Tablolar Analizi Mustafa SAVCI Murathan Yayınları
56 52 Enflasyon Muhasebesi Prof.Dr. Remzi �RTEN-Yrd.Do�.Dr. Aydın KARAPINAR Gazi  KİTAPEVİ
57 53 Denetim Prof.Dr. Ersin G�REDİN Beta Basım Yayınevi
58 54 T�M Y�NLERiYLE �iZiM SANATı GABRIEl  MARTIN  ROIG Remzi
59 55 MODERN SANATıN �YK�S� NORBERT LYNTON Remzi
60 56 SANAT TERjMLERi S�ZL�G� ADNAN TURANi Remzi
61 57 �AGDAŞ T�RK SANATı SEZER TANSUG Remzi
62 58 D�NYA SANAT TARiHi ADNAN TURANi Remzi
63 59 YAZı iN8ANLlGIN BELLEGi GEORGESJEAN Yapı Kredi Yayınları
64 60 iNSAN FiG�R� �iZiMi JOSE M. PARRAMAN Remzi
65 61 SANAT VE ESTETiK KURAMLARI NEJAT BOZKURT ASA KiTAPEvi 2000
66 62 GRAFiK TASARıM ALAINWEILL Yapı Kredi Yayınları
67 63 G�RSEL ILETişiM VE GRAFiK TASARıM HASAN FEHMi KETENC CAN BiLGili BETA BASIM YAYIM 2006
68 64 GRAFiK TASARıM VE �RETiM TEKNOLOJİLERİ MUSTAFA KINIK Asil YAYIN DAGITIM AŞ. 2005
69 65 G�R�NT� ESTETİMİ LEVEND KILI� inkılap Yayınevi
70 66 T�RKİYE MUHASEBE STANDARTLARI iLE UYUMLU TEKD�ZEN MUH. SİSTEMİ UYG. NALAN AKDOGAN VE ORHAN SEVİLENG�L Gazi  KİTAPEVİ
71 67 GİRİŞİMCİLİK VE KONİLER TAMER  M�FT�OGLU VE T�LİN DURUKAN Gazi  KİTAPEVİ
72 68 UYGULAT\;JALI iHRACAT-iTHALAT KASIM  KARAHAN VE MURAT CANITEZ Gazi  KİTAPEVİ
73 69 DENETİM VE RAPORLAMA YURDAKUL �ALDAG Gazi  KİTAPEVİ
74 70 BANKA MUHASEBESİ ALPTEKİN G�NEY BETA YAYINCILIK
75 71 iNŞAAT MUHASEBESİ MEHMET ŞENLİK  
76  72 ,PROTOKOL BİLGİSİ NİLG�N  SEVİN� DETAY
77 73 İYS 9000- İŞLETME Y�NETİM  SİSTEMİ DR. M. EMİN ATALAR DETAY
78 74 TOPLAM KALİTE Y�NETİMİ PROF. DR. MAHMUT TEKİN DETAY
79 75 �RETİM Y�NETİMİ PROF. DR. MAHMUT TEKİN DETAY
80 76 PAZARLAMAYA GİRİŞ İSMET MUCUK  
81  77 SOSYAL BİLİMLERDE  İSTATİSTİK FEI-IAMET AKIN EKİN  YAYINCILIK
82 78 T�M KİTAPLARI ERİN� YELDEN  
83  79 İKTİSADİ  D�Ş�NCE G�LTEN KAZGAN  
84  80 Adım Adım Visual C# 2008 John SHARP Arkadaş Yayınevi
85 81 NET Framework ile İleri C# Uygulamaları Christian Nagel, Bill Evjen, lay GIynn, Karli Watson, Morgan Skinner Bilge Adam Yayınları
86 82 C# ile Veri Tabanı Uygulamaları Karli Watson Bilge Adam Yayınları
87 83 Visual Studio 2008 ile Microsoft Visual C# 3.0 For .NET Framework 3.5 Memik Yanık Se�kin Kitapevi
88 84 C# ile ASP.NET 2.0 Chris HART, John KAUFFMAN, David SUSMAN, Chris ULLMAN Alfa Yayınları
89 85 C# Programlama Dili ve Yazılım Tasarımı - 2. Cilt Ileri D�zey Programlama Ahmet KA YMAZ Paratya Yayınları
90 86 Visual C# .net 2005 Veri Tabanı Y�ksel İnan, Nihat DEMİRLi Palme Yayıncılık
91 87 Adım Adım Web Veritabanı Geliştirme .net S�r�m� Jim BUYENS Arkadaş Yayınları
92 88 Bilgisayarda Temel Algoritmalar ve C++ Dili ile Programlama �rnekleri Mithat UYSAL Nirvana Yayınları
93 89 Python Fırat �ZG�L KodIab Yayıncılık
94 90 Visual Basic.NET 10 Volkan Aktaş KodIab Yayıncılık
95 91 Bilişimin Karanlık Y�z� Kamil BURLU Nirvana Yayınları
96 92 Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan TEKELi Bilge Adam Yayınları
97 93 Access XP Osman G�RKAN Hayat Yayınları
98 94 Konaklama işletmelerinde OPERA-PMS Otomasyon Programı Alev S�KMEN DETAY
99 95 Anadolu Uygarlıkları Ekrem Akurgal Net Yayıncılık
100 96 Turizm Coğrafyası - �zellikler- B�lgeler Prof. Dr. Nazmiye �zg�� �antay Kitabevi
101 97 Afiyet Olsun!; Mutfak K�lt�r� Seti (4 Kitap) Gıovannı Rebora - Phyllıs Pray Bober Kitap Yayınevi
102 98 Seyahat Acentacıi!ğ! Ve Tur Operat�rl�ğ� Necdet Hacıoğlu NOBEL
103 99 Tanrıların Vatanı Anadolu C. W. Ceram Remzi
104 100 Arkeoloji S�zl�ğ� Tamay Tek�am Alfa Basım Yayım Dağıtım
105 101 Mitoloji Kollektif NTV Yayınları
106 102 �zel ilgi Turizmi Meryem Akoğlan Kozak, A Sadık Bah�e DETAY
107 103 T�rkiye Uygarlıklar Rehberi - 5 Cilt John Freely Yapı Kredi Yayınları
108 104 Seyahat işletmelerinde Tur Planlaması ve Tur Y�netimi Nazife K���kaslan Akt�el Yayınları
109 105 Modern T�rk Mutfağı Serkan Bozkurt Alfa Basım Yayım Dağıtım
110 106 A�ıklamalı Yemek Kitabı 4 Cilt Cemaliye T�ter inkılap Yayınevi
111 107 Tanzimattan G�n�m�ze T�rkiye Ekonomisi G�lten KAZGAN İst.Bilgi �nv.Yay.
112 108 T�rkiye Ekonomisi Yasin �OBAN İkinci sayfa-Arıkan yayınları
113 109 K�reselleşme Sorgulanıyor Grahame THOMPSAN-Paul HiRST Dost Kitapevi-2007
114 110 iş Hukuku Uygulaması M�jdat ŞAKER Beta Yayıncllık-2009
115 111 Sosyal G�venlik Hukuku Ali Rıza OKUR-Ali G�ZEL-Nursen CANiKLiOGLU Beta Basım Yayınevi-2009
116 112 Sosyal Politika Meryem Koray imge Kitabevi
117 113 Neoliberal K�reselleşme ve Kalkınma Fikret ŞENSES İletişim Yayınları
118 114 Değişim,K�reselleşme ve Devletin Yeni işlemleri Gencay ŞAYLAN imge Kitabevi
119 115 K�reselleşme-Temel Metinler Kudret B�LB�L Orion 
120 116 Yeni Ekonomi iktisat Politikaları ibrahim G�RAN NOBEL
121 117 Kamu Maliyesi Osman PEHliVAN Derya Kitapevi
122 118 Kamu Maliyesi Nihat EDiZDOGAN Ekin Kitapevi
123 119 Kamu Maliyesi �zhan ULUVATAM İmaj Yayıncılık
124 120 Maliye Politikası Abuzer PINAR Turhan Kitapevi
125 121 Vergi Hukuku Osman PEHliVAN Se�kin Kitapevi
126 122 Vergi Hukuku Nihal ŞABAN Beta Yayıncllık
127 123 Vergi Hukuku Abdurrahman AKDOGAN Gazi  KİTAPEVİ
128 124 Vergi Hukuku Nurettin BiLiCi Se�kin Kitapevi
129 125 Devlet Bor�ları Abdulkadir IŞIK Ekin Kitapevi
130 126 Devlet Bor�ları Metin ERDEM Ekin Kitapevi
131 127 Devlet Bor�ları Macit İNCE Gazi  KİTAPEVİ
132 128 Vergi Teorisi ve Politikası Salih TURAN Filiz Kitapevi
133 129 Devlet B�t�esi T�rk B�t�e Sistemleri G�lay �OŞKUN Turhan Kitapevi
134 130 Kamu Ekonomisi Mustafa DURMUŞ Gazi  KİTAPEVİ
135 131 Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikaları Dilek DiLEYiCi-istiklal YAŞAR Se�kin Kitapevi
136 132 Makro Ekonomi Mahfi EGiLMEZ Remzi
137 133 Makro Ekonomi Kemal YILDIRIM-Doğan KARAMAN-Murat TAŞDEMiR Se�kin Kitapevi
138 134 T�rkiye Ekonomisi Tezar �CAL Savaş Yayınları
139 135 iktisat Politikası Vildan SERiN Alfa Yayınları
140 136 Bilgi Ekonomisi Nihal KARGI Ekin Kitapevi
141 137 Yatırım Projeleri Akif EMiROGLU Ekin Kitapevi
142 138 Finans Piyasaları ve Ekonomik B�y�me Seyfettin �NAL Ekin Kitapevi
143 139 Yatırım Projeleri Analizi Adem ANBAR-Değer ALPER Ekin Kitapevi
144 140 Enflasyon Hedeflemesi Ekrem G�L-Aykut EKiNCi-Arif Argun G�RB�Z Ekin Kitapevi
145 141 Finansal Teknikler Ali CEYLAN-Turhan KORKMAZ Ekin Yayınevi
146 142 İşletmelerde Finansal Y�netim Ali CEYLAN-Turhan KORKMAZ Ekin Kitapevi
147 143 Borsalarda uygulamalı Portf�y Y�netimi Ali CEYLAN-Turhan KORKMAZ Ekin Kitapevi
148 144 Excel Uygulamalı Finans Matematiği Turhan KORKMAZ-Mehmet PEKKAYA Ekin Kitapevi
149 145 G�mr�k İşlemleri Ufuk SELEN Ekin Kitapevi
150 146 Genel Muhasebe Orhan SEVRENG�L Gazi  KİTAPEVİ
151 147 Tekd�zen Muhasebe Sistemi Uygulaması Nalan AKOOGAN-Orhan SEVRENG�L Gazi  KİTAPEVİ
152 148 Şirketler Muhasebesi Yurdakul ŞALDAG Gazi Kitapevi Ankara
153 149 Enflasyon Muhasebesi Remzi �RTEN-Aydın KARAPINAR Gazi  KİTAPEVİ
154 150 Banka Muhasebesi Orhan SEVRENG�L Gazi Kitapevi-Ankara
155 151 Maliyet Muhasebesi Nasuhi BURSAL der
156 152 Denetim Ersin G�REDİN Beta Yayınları
157 153 T�rk Halı Sanatının Bin Yılı Oktay ASLANAPA Yapı Kredi Yayınları
158 154 G�m�l� Mikroişlemcilerle Analog Aray�z Kurma i End�striye D�n�k Uygulamalı Stuart R. Balı BİLEŞİM YAyıNLARı TEKNİK KİTAPLAR
159 155 PIC C ile Işık Projeleri Do�. Dr. Doğan İbrahim BİLEŞİM YAyıNLARı TEKNİK KİTAPLAR
160 156 PLC i Programlanabilir Lojik Denetleviciler Mustafa Yağımiıi Feyzi Akar BETA BASıM YAyıM
161 157 Otomasyon Sistemlerinde Plc Uyqulamaları Dr. Muciz �zcanl Y. M�h. Ali Osman �zkan NOBEL
162 158 C İle Proqramlama Prof. Dr. Mithat Uysal BETA BASıM YAyıM
163 159 İKTİSADİ MATEMATİK   DETAY
164 160 MIKRO iKTiSAT iŞLETME END�STRi iKTisADi MATEMATiKSEL iKTisAT ��Z�ML� SORU BANKASI   KOLLEKTiF ARıN YAYıNLARI
165 161 MATEMATiKSEL iKTisADIN TEMEL Y�NTEMLERi   Gazi  KİTAPEVİ
166 162 İŞLETME VE İKTİsAT İ�İN MATEMATİKSEL Y�NTEMLER   NOBEL
167 163 MATEMATİK ANALİZ 1   BALCI YAYINLARI
168 164 DİKEY GE�İŞ  SINAVINA HAZIRLIK KİTABI   G�VENDER YA YIN LARI 
169 165 KPSS SETİ   G�VENDER YA YIN LARI 
170 166 T�rkiye Diyanet Vakti İslam Ansiklopedisi (DtA),   T�rkiye Diyanet Vakfı Yayınları" yayınlanan ciltler: 1-37
171 167 T�rkiye'de Siyasi Partiler 3 Cilt Tarik Zafer TUNAYA İletişim Yayınları
172 168 Ha�lı Seferleri Işın DEMİRKENT D�nya Yayıncılık
173 169 İttihat ve Terakki Feroz Ahmed Kaynak Yayınları
174 170 TEKSTiL KiMYASı DO�.DR OSMAN SERiNDAG, �ĞR.G�R.YUSUF ZİYA HALEFOĞLU NOBEL
175 171 Alternatif Akım Devre Analizi Murat CEYLAN Se�kin Kitapevi
176 172 PLC ile End�striyel Otomasyon Salman Kurtulan BiRSEN YAYıNEVi
177 173 Meslek Y�ksekokulları i�in G�� Elektroniği Do�. Dr. Osman G�rdal/ Veli T�rkmenoğlu Se�kin Kitapevi
178 174 Otomatik Kontrol Sistemleri Benjamin C. Kuo(�eviri)  
179  175 Otomatik Kontrol Prof. Dr. ibrahim Y�ksel NOBEL
180 176 Klinik Mikrobiyoloji Tanı Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN  
181  177 Klinik Biyokimya Laboratuarları El Kitabı Prof. Dr. İdris MEHMETOĞLU  
182  178 Harper Biyokimya �eviri Prof. Dr. Nurten DİKMEN; Prof. Dr. Tuncay �ZG�NEN  
183  179 Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN  
184  180 Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Y�ntemleri (2003) Prof. Dr. Ayşin �OTUR Nobel Tıp Kitapevi
185 181 Tıbbi Biyoloji İ.�.Tıp Fak�ltesi  Temel ve Klinik Bilimler  Ders Kitapları (2002) Nobel Tıp Kitapevi
186 182 Modern �niversite Kimyası C.E.MORTIMER  
187  183 Biyokimyanın İlkeleri Lehninger (Nelson-Cox) Palme Yayıncılık
188 184 Biyoistatistik Prof. Dr. İsmail KOCA�ALIŞKAN NOBEL
189 185 Halk Sağlığı Temel Bilgiler Ed.Bertan M.,G�ler �., G�neş Kitapevi
190 186 Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi (1 ve 2 cilt.) (2002 4.Baskı) �zdama K. Kaan Kitapevi
191 187 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Sağlık Ocağı Y�netimi (2002) �ztek K. Palme Yayıncılık
192 188 Sobotto Anatomi Atlası 1 ve 2. cilt    
193  189 Histoloji Atlası Di Fioro M. (�.Kayalı H.) G�ven + Nobel
194 190 Bioistatistik 12. Baskı S�nb�loğlu K.,S�nb�loğlu V. Hatipoğlu Basımevi
195 191 Sağlık Bilimlerinde Araştyırma Y�ntemleri 4. Baskı S�nb�loğlu K.,S�nb�loğlu V. Hatipoğlu Basımevi
196 192 Beslenme 8. Baskı Baysal A. Hatipoğlu Basımevi
197 193 Tıp Terimleri S�zl�ğ� Kocat�rk U. Sevin� Matbaası
198 194 Sağlık Y�ksekokulları i�in Farmakoloji D�kmeci İ. İstanbul Tıp Kitapevi 2007
199 195 MY Okulları ve TUS sinavları i�in Farmakoloji Dersleri D�kmeci İ. NOBEL
200 196 Fizyoloji Ders Kitabı Koz Mitat, Ers�z G.,Gelir G. NOBEL
201 197 Sağlık Dili Prof. Dr. L.Bikem S�ZEN Birol A.Ş.
202 198 Temel Tıp Terimleri S�zl�ğ� Do�. Dr. Figen G�SVA  G�KMEN G�ven + Nobel
203 199 SPSS ile Biyoistatistik Prof. Dr. Kazım �ZDEMİR Kaan Kitapevi
204 200 Pediatri Olcay NEYZİ T�rkan ERTUĞRUL Nobel Tıp Kitapevi 2010
205 201 �ocuk Sağlığı Hemşireliği Hicran �AVUŞOĞLU Bizim B�ro Basımevi Tesisleri 2001
206 202 İnsan Anatomisi Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Nobel Tıp Kitapevi
207 203 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Prof. Dr. Lale TAŞKIN Sistem Ofset Matbaacılık 2009
208 204 Temel Hemşirelik Kavramları, ilkeleri, Uygulamaları Edit�r Dr. Fatma AK�AAY İstikbal Medikal Yayıncılık 2007
209 205 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Muzaffer YERCEL, Edr. Ahmet Akın SİVASLIOĞLU Palme Yayıncılık
210 206 Temel Tıp Terimleri Edr.Do�. Dr. Figen G�SVA  G�KMEN G�ven + Nobel
211 207 Anatomi Atlası Prof. Dr. Feridun VURAL Birol A.Ş.
212 208 Temel İlk Yardım Prof. Dr. L.Bikem S�ZEN G�kt�ğ Basın
213 209 Farmakoloji Prof. Dr. Filiz ONAT, Do�. Dr. Zafer G�REN, Do�. Dr. Atilla KARAALP G�neş Kitapevi
214 210 Tıbbi Fizyoloji Arthur C.Guyton  John E. Hall Y�ce Yayınları 2007
215 211 İ� Hastalığı Hemşireliğinde Teoriden Uygulamaya Temel Yaklaşımlar Do�. Dr. G�lten KARADENİZ G�kt�ğ Basın
216 212 Plasenta Rıza MADAZLI Nobel Tıp Kitapevi
217 213 Sistemik Hastalıklar ve Gebelik Cerzip �ST�N, Ko�ak İDRİS Nobel Tıp Kitapevi
218 214 Temel Kadın Hasdtalıkları ve Doğum Bilgisi Ali AYHAN, Tekin DURUKAN; Timur G�RKAN G�neş Kitapevi
219 215 Klinik Beceriler ve Sağlığın Değerlendirilmesi Necmiye SABUNCU, Fatma AK�AAY Nobel Tıp Kitapevi
220 216 ENFORMASYON �AĞI: EKONOMİ, TOPLUM VE K�LT�R 3 Cilt  Cilt 1 AĞ TOPLUMUNUN Y�KSELİŞİ, Cilt 2 KiMLİĞİN G�C� , Cilt 3 BiNYılıN SONU  
Manuel Castells İst.Bilgi �nv.Yay.
221 217 LAiKLiK                                                  Tutku ile Akıl Arasında 1905 - ı005 Jean Bauberot İst.Bilgi �nv.Yay.
222 218 OSMANLI D�NEMiNDE BALKAN KADıNLARI Toplumsal Cinsiyet, K�lt�r, Tarih Amila Buturovic - irvin Cemil Schick İst.Bilgi �nv.Yay.
223 219 �AGDAŞ KAPiTALİZMiN MEKANSAL �RG�TLENMESİ  2. BASKI Hakkı Yırtıcı İst.Bilgi �nv.Yay.
224 220 BALKAN LİTERATURES In the Era of Nationalism Jale Parla - Murat Belge İst.Bilgi �nv.Yay.
225 221 BALKANLAR'DA KiMLiK VE EGEMENLİK Şule Kut İst.Bilgi �nv.Yay.
226 222 RAWLS-HABERMASS TARTıŞMASI  NEDEN DEMOKRASi? NASIL iSTiKRAR? Murat �zbank İst.Bilgi �nv.Yay.
227 223 KRİZ VE T�RKİYE'DE NEOLİBERAL D�N�Ş�M Nergis M�tevellioğlu - Sinan S�nmez İst.Bilgi �nv.Yay.
228 224 CiNNET, PANiK VE ��K�Ş Mali Krizler Tarihi 2.Baskı Charles P. Kindıeberger İst.Bilgi �nv.Yay.
229 225 KiRPi iLE TiLKi  Se�me Makaleler ISAlAH BERLIN İst.Bilgi �nv.Yay.
230 226 T�RKiYE'NiN iYi Y�NETiMi  Demokratikleşme Ve �zg�rl�k�� Sol Alternatif E. Fuat Keyman İst.Bilgi �nv.Yay.
231 227 iSLAM D�NYASıNDA HUKUK VE iKTiDAR Sami Zubaida İst.Bilgi �nv.Yay.
232 228 T�RKİYE'DE YEREL POLİTİKANIN Y�KSELİŞİ Nihal İncioğlu-Sema Erder İst.Bilgi �nv.Yay.
233 229 DEVLET John A. Hall İst.Bilgi �nv.Yay.
234 230 HALKLARıN YASASı VE KAMUSAL AKIL D�Ş�NCESİNİN YENİDEN ELE ALINMASI (2.Baskı) John Rawis İst.Bilgi �nv.Yay.
235 231 ANARŞi, DEVLET VE �TOPYA 2. Baskı Robert Nozick İst.Bilgi �nv.Yay.
236 232 YURTTAŞLIK VE TOPLUMSAL SINIFLAR T.H. Marshall - Tom Bottomore İst.Bilgi �nv.Yay.
237 233 DEVLET Doğası, Gelişimi ve Geleceği Yazar: Gianfranco Poggi İst.Bilgi �nv.Yay.
238 234 �NERMELER MATEMATİĞİ 2.Baskı Ali Nesin İst.Bilgi �nv.Yay.
239 235 MATEMATİK VE KORKU 3.Baskı Ali Nesin İst.Bilgi �nv.Yay.
240 236 DEVELERLE EŞEKLER Ali Nesin İst.Bilgi �nv.Yay.
241 237 MATEMATİK VE SONSUZ 2. Baskı Ali Nesin İst.Bilgi �nv.Yay.
242 238 MEDiATED JDENTiTiES Deniz Derman İst.Bilgi �nv.Yay.
243 239 Yeni işler, Yeni iş�iler Turizm Sekt�r�nde Emek Aslıhan AYKA� İletişim Yayınları
244 240 Modern T�rkiye'nin Şifresi Fuat D�ndar İletişim Yayınları
245 241 İttihat Ve Terakki'nin Etnisite M�hendisliği (1913-1918) Osmanlı B�rokrasisi ve Modernleşme Ali Akyıldız İletişim Yayınları
246 242 1908 Osmanlı Boykotu Bir Toplumsal Hareketin Analizi Y.Doğan �etinkaya İletişim Yayınları
247 243 Osmanlı imparatorluğu'nda Sosyal Devlet Siyaset, iktidar ve Meşrutiyet 1876-1914 Nadir �zbek İletişim Yayınları
248 244 K�reselleşmenin �teki Y�z� Yoksulluk Kavramlar, Nedenler, Politikalar ve Temel Eğilimler Fikret Şenses İletişim Yayınları
249 245 KLİNİĞİN DOĞUŞU Michel Foucault Doruk Yayınları -2002
250 246 CİNSELLİGİN TARİHİ [3 C] Michel Foucault Afa Yayınları, 1986
251 247 BU BİR PİPO DEĞİLDİR Michel Foucault Yapı Kredi Yayınları, 1993
252 248 Toplumu Savunmak Gerekir Michel Foucault Yapı Kredi Yayınları, 2003
253 249 YapısakIlık ve Post YapısakIlık Michel Foucault Birey Yayıncılık, 1999
254 250 Bilginin Arkeolojisi Michel Foucault Birey Yayıncılık, 1999
255 251 Psikolojik ve Ruhsal Hastalık Michel Foucault Birey Yayıncılık, 2000
256 252 �zne ve İktidar [Se�me Yazılar 2 ] Michel Foucault Ayrıntı Yayınları, 2001
257 253 İKTİDARlN G�Z� Michel Foucault Ayrıntı Yayınları, 2003
258 254 Felsefe Sahnesi Michel Foucault Ayrıntı Yayınları, 2004
259 255 Doğruyu S�ylemek Michel Foucault Ayrıntı Yayınları, 2005
260 256 B�y�k Kapatılma [Se� Yaz 3J Michel Foucault Ayrıntı Yayınları, 2000
261 257 Marx'tan Sonra Michel Foucault �ivi Yazıları, 2004
262 258 T�rkiye'de Tek Partili D�nemde �alişma ilişkileri: 1920-1946 Ahmet MAKAL imge Kitabevi Yayınları 1999
263 259 Ameleden iş�iye - Erken Cumhuriyet D�nemi Emek Tarihi �alışmaları Ahmet MAKAL İletişim Yayınları 2007
264 260 OSMANlı IMPARATORlUGU'NDA MADENCllER VE DEVLET Zonguldak K�m�r Havzasi 1822-1920 Donald Quataert Boğazi�i �niversitesi Yayınevi
265 261 OSMANLI'DAN CUMHURİYET T�RKİYESİ'NE İŞ�İLER 11B9-1950 Donald Quataert İletişim Yayınları
266 262 Maddi Uygarlık, Ekonomi ve Kapitalizm XV.-XVIII. Y�zyıllar, G�ndelik Hayatın Yapıları Femand Braudel imge Kitabevi Yayınları 2004
267 263 Maddi Uygarhk, Ekonomi ve Kapitalizm XV.-XVIII. Y�zyıllar, M�badele Oyunları Femand Braudel imge Kitabevi Yayınları 2004
268 264 Maddi Uygarhk, Ekonomi ve Kapitalizm XV.-XVIII. Y�zyıllar, D�nyanın Zamanı Femand Braudel imge Kitabevi Yayınları 2004
269 265 Akdeniz Mekan ve Tarih Femand Braudel Metis, 1995
270 266 Akdeniz insanlar ve Miras Femand Braudel Metis, 1995
271 267 Uygarlıklarm Grameri Femand Braudel imge Kitabevi
272 268 Elimizden Ka�ıp Giden D�nya Anthony Giddens Alfa
273 269 Max Weber D�ş�ncesinde Siyaset Anthony Giddens Vadi
274 270 Modernliğin Sonu�ları Anthony Giddens Ayrıntı
275 271 Sağ ve Solun �tesinde Radikal Politikaların Geleceği Anthony Giddens Metis
276 272 Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori Anthony Giddens Metis
277 273 Sosyal Teorinin Temel Problemleri Anthony Giddens Paradigma
278 274 Sosyoloji Anthony Giddens Ayra�
279 275 Sosyoloji - Başlangı� Okumaları Anthony Giddens Edit�r (say)
280 276 Sosyoloji Eleştirel Bir Giriş Anthony Giddens Phoenix
281 277 Sosyolojik Y�ntemin Yeni Kuralları Anthony Giddens Paradigma
282 278 Tarihsel Materyalizmin �ağdaş Eleştirisi Anthony Giddens Paradigma
283 279 Toplumun Kuruluşu Anthony Giddens Bilim ve Sanat
284 280 Ulus Devlet ve Şiddet Anthony Giddens Kalkedon
285 281 Ulus Devlet ve Şiddet Anthony Giddens Devin
286 282 ���nc� Yol - Sosyal Demokrasinin Yeniden Dirilişi Anthony Giddens Birey
287 283 ���nc� Yol ve Eleştirileri Anthony Giddens Phoenix
288 284 Bekarlar Balosu Pierre Bourdieu Dost Kitapevi 2010
289 285 Pratik Nedenler / Eylem Kuramı �zerine Pierre Bourdieu Hil Yayınları 2006
290 286 Sanatın Kuralları/Yazınsal Alanın Oluşumu ve Yapısı Pierre Bourdieu Yapı Kredi Yayınları 2005
291 287 Sosyal G�vensizlik Robert CasteL İLETİŞİM YAYINLARI 2004
292 288 G�z�n Vicdanı/Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam Richard Sennett Ayrıntı Yayınları
293 289 Kamusal İnsanın ��k�ş� Richard Sennett Ayrıntı Yayınları
294 290 Karakter Aşınması - Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik �zerindeki Etkileri Richard Sennett Ayrıntı Yayınları
295 291 Yeni Kapitalizmin K�lt�r� Richard Sennett Ayrıntı Yayınları
296 292 Otorite Richard Sennett Ayrıntı Yayınları
297 293 Saygı/Eşit Olmayan Bir D�nyada Richard Sennett Ayrıntı Yayınları
298 294 Ten ve Taş Batı Uygarlığında Beden ve Şehir Richard Sennett Metis Yayınları
299 295 Bilgi Kuramı: Karl Popper'in Eleştirel Akdedığı �zerine Adnan �merustaoğlu ARAŞTIRMA YAYINLARI 2004
300 296 Hayat Problem ��zmektir "Bilgi, Tarih ve Politika �zerine" Karl R. Popper YAPI KREDİ YAYINLAR 2010
301 297 İyi Bir D�nya Arayışı i Son Otuz Ydın Makaleleri ve Bildirileri Karl R. Popper YAPI KREDİ YAYINLAR 2001
302 298 Bilimsel Araştırmanın Mantığı Karl R. Popper YAPI KREDİ YAYINLAR 1998
303 299 Marksizm, insan ve Toplum i Balibar, Seve, Althusser, Bourdieu Taner Timur YORDAM KiTAP 2007
304 300 Althusser ve Psikanaliz Pascale Gillot EPOS YAYıNLARı 2006
305 301 Althusser i�in Yazılar Etienne Balibar iLETişiM YAYıNLARı 1991
306 302 Makyavel'in Yalnızlığı ve Başka Metinler / Althusser'in Mirası Louis Althusser EPOS YAYıNLARı 2006
307 303 Althusser'den �nce Louis Althusser Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2006
308 304 Felsefe ve Bilim Adamlarının Kendiliğinden Felsefesi Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2003
309 305 G�ncel M�dahaleler Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2003
310 306 John Lewis'e Cevap Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2004
311 307 Kapitali Okumak Louis Althusser / Etienne Balibar / Jacques Ranciere/Roger Establetl Pierre Macherey iTHAKi YAYıNLARı
312 308 Kriz Yazılan tt Althusser'den Sonra Louis Althusser Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2009
313 309 Montesquieu Siyaset ve Tarih Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2005
314 310 Psikanaliz �zerine Yazılar tt Freud ve Lacan Louis Althusser iTHAKi YAYıNLARı 2008
315 311 �zeleştiri �geleri Louis Althusser BELGE YAYıNLARı 2000
316 312 Yeniden �retim �zerine / ideoloji ve Devletin ideolojik Aygıtları ile Birlikte Louis Althusser BELGE YAYıNLARı 2005
317 313 Gelecek Uzun S�rer Louis Althusser CAN YAYINLARI
318 314 Tutsaklık G�ncesi Louis Althusser CAN YAYINLARI
319 315 Anayasa Hukuku Erdoğan Tezi� BETA BASıM YAyıM
320 316 T�rk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal G�zler EKİN  KİTABEVİ
321 317 T�rk Anayasa Hukuku Ergun �zbudun YETKİN BASıM VE YAYINCILIK 2008
322 318 İdare Hukuku Ahmet Nohut�u SAVAŞ YAYINLARı
323 319 İdare Hukuku Dersleri Kemal G�zler EKİN KİTABEVİ
324 320 Bor�lar Hukuku (Genel H�k�mler)  Ciltli Prof. Dr. Safa Reisoğlu BETA BASıM YAYıM
325 321 Bor�lar Hukuku Genel H�k�mler Ahmet M. Kılı�oğlu, TURHAN KİTABEVİ
326 322 Ticaret Hukuku Şaban Kayıhan Se�kin yayıncılık
327 323 Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku Tamer Bozkurt İkinci sayfa-Arıkan yayınları
328 324 Ge�iş S�recinde T�rkiye E. Ahmet Tonak! Irvin Cemil Schick BELGE YAYINLARI
329 325 21. Y�zyılda T�rkiye12000'li Yıllarda T�rkiye'nin Toplumsal Yapısı Emre Kongar REMZİ KİTABEVİ
330 326 T�rkiye �zerine Araştırmalar Emre Kongar REMZİ KİTABEVİ
331 327 Politika Bilimine Giriş M�nci Kapani BİLGİ YAYINEVİ
332 328 Yerinden Y�netim ve Siyaset Ruşen Keleş CEM YAYINLARı
333 329 Kentleşme Politikası Ruşen Keleş İMGE KİTABEVİ
334 330 Kolektif Şiddet Siyaseti Charles Tilly PHOENİX  YAYINEVİ
335 331 Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu Charles Tilly İMGE KİTABEVİ
336 332 T�rk Dış Politikası Cilt 1 (CİLtli) 1919- 1980 Baskın Oran İLETİşİM YAYINLARI
337 333 T�rk Dış Politikası Cilt II (Ciltli) Baskın Oran İLETİşİM YAYINLARI
338 334 T�rkiye' de Azınlıklar Kavramlar, Teori, Lozan, İ� Mevzuat, İ�tihat, Uygulama Baskın Oran İLETİşİM YAYINLARI
339 335 Modern T�rkiye'nin Oluşumu Feroz Ahmad KAYNAK YAYINLARI
340 336 Bir Kimlik Peşinde T�rkiye Feroz Ahmad İSTANBUL BİLGİ �NİvERSİTESİ
341 337 T�rkiye' de �ok Partili Politikanın A�ıklamalı Kronolojisi Feroz Ahmadı Bedia Turgay Ahmad BİLGİ YAYINEVİ
342 338 Siyasal İslam ve Liberalizm & Endonezya, İran, Mısır, Tunus, T�rkiye Ayşen Uysal YAKIN KİTABEVİ
343 339 Kamusallığın Yapısal D�n�ş�m� J�rgen Habermas İLETİşİM YAYıNLARı
344 340 Oryantalizm Oksidentalizm ve ŞerifMardin Alim Arlı K�RE YAYINLARI
345 341 T�rkler Doğu ve Batı, İslam ve Laiklik Stefanos Yerasimos DORUK YA YINLARı
346 342 Milliyetler ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu Stefanos Yerasimos İLETİŞİM YA YINLARI
347 343 Demokrasi Siyasi Partiler ve Se�im Hakim Turan Ateş BETA BASIM YAYIM
348 344 Finansal Raporlar Okuma Metodları AHMET TOKAY Tunca Kitabevi
349 345 Gayrimenkul Değerlernesi ve Finans Matematiği HASAN�AKIR Detay Yayıncılık
350 346 Dış Kaynak Kuııanıml(Y�ntem ve Uygulamalar) RIDVANEGİN Crea Yyınları
351 347 Bağımsız Denetim S�zleşmesi AYTA� K�KSAL Beta Basım Yayın
352 348 Bankalarda Risk Y �netiıni   T�rkiye İş Bankası Yayınları
353 349 Lojistik Y�netim Sisteminde Maliyet Hesaplaması VOLKAN DEMİR Nobel Yayın Dağıtım
354 350 Uygulamalı Maliyet ve Y�netim Muhasebesi ERSİN G�REDDİN Arıkan Yayınları
355 351 Bankacılık İşlemleri ALPTEKİN G�NEY Beta Basım Yayın
356 352 T�rkiye'de K���k ve Orta �l�ekli Kobiler MTANER M�FT�OGLU Turhan Kitabevi
357 353 Ş irketler EI Kitabı NEVZATERDAG Arıkan yayınları
358 354 Ekonominin Minik Devi Kobiler ve Kosgeb Teşvikleri MDURMAN H�SEYİN �NDER Alfa akt�el yayınları
359 355 Devlet Muhasebesi   Nobel Yayın Dağıtım
360 356 T�rkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları G�RB�ZG�KMEN Beta Basım Yayın
361 357 Şirketler Muhasebesi ALİ ILDIR Şev kin yayını arı
362 358 İşletmelerde Muhasebe Bilgisi ve Şirket Demokrasisi ORHANGELİK Siyasal kitapevi
363 359 Bankacılıkta Pazara Y�nelik Kredi Y�netimi NİYAZİBERK Beta Basım Yayın
364 360 Y�netim A�ısından Uygulamalı Denetim El Kitabı ADEMDURSUN Beta Basım Yayın
365 361 Maliyet Ve Y�netim Muhasebesi NECMETTİN ERDOGAN Barış yayınları
366 362 Finansal Kiralama NURAYERG�L Der Yayınları
367 363 Finansal Accounting NURAYERG�L Beta Basım Yayın
368 364 Farklı K�lt�rlerde İş G�r�şmeleri SEMA BABAYİGIT Beta Basım Yayın
369 365 İş Kontrol Sistemi DUYGU ANIL KESKİN Beta Basım Yayın
370 366 İş ve Meslek Ahlakı MAHMUT ASLAN Siyasal kitapevi
371 367 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları FERIDUN KAYA Detay Yayıncılık
372 368 T�rev Piyasalar NURG�L R. CHAMBERS Beta Basım Yayın
373 369 Amortismanlar TMS ile Uyumu Ş�KR� DOKUR Alfa akt�el yayınları
374 370 Maliyet Muhasebesi RİFAT�ST�N Bilim Teknik Yayınevi
375 371 İnşaat Muhasebesi MEHMET ŞENLİK Detay Yayıncılık
376 372 Muhasebe Denetimi HASAN G�RB�Z Bilim Teknik Yayınevi
377 373 Stratejik Maliyet Y�netimi REŞAT KARCIOGLU Aktif Yayınevi
378 374 Finansal Y�netime Giriş OSMANOKKA Nobel Yayın Dağıtım
379 375 Finansal Y�netim �rnek Olayları OSMANOKKA Nobel Yayın Dağıtım
380 376 Para Banka ve Finansal Piyasalar İLKER PARASIZ Ezgi Kitabevi Yayınları
381 377 İşletme Sermayesi Y�netimi AHMET AKSOY Gazi Kitabevi
382 378 Banka Muhasebesi ORHAN SEVİLENG�L Gazi Kitabevi
383 379 Finansal Y�netim �ZTİNAKG�N AvclOl Basım Yayın
384 380 Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri NEJAT TENKER, NALAN AKDOGAN Gazi Kitabevi
385 381 Hukuki ve Mali Y�nleriyle Fatura R�KNEDDİN KUMKALE Se�kin Yayıncılık
386 382 Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi BAHATTİN ELİA�IK Nobel Yayın Dağıtım
387 383 Temel Analiz Bilan�o Okuma Teknikleri AYDINUYAR Beta Basım Yayın
388 384 Maliyet Muhasebesi Soru ve Cevapları ZEKİDOGAN Alfa Basım Yayın
389 385 Maliyet Muhasebesinde G�ncel Yaklaşımlar R�STEM ACIR�STEMOGLU T�rkmen Kitabevi
390 386 Akreditif S�zleşmeleri İHSAN ERDOGAN Nobel Yayın Dağıtım
391 387 Uluslararsı Finans HALİL SEYİDOGLU G�zem Can Yayınları
392 388 Yatırım Projelerinin D�zenlenmesi ve Değerlendirilmesi OKTAY G�VEMLİ Atlas Kitabevi
393 389 İktisat Metodolijisi ve D�ş�nce Tarihi Yazıları Ahmet G�ner Sayar �t�ken Neşriyat 
394 390 İktisat Tarihi I ve II Ahmet Tabakoğlu Kitabevi Yayınları 
395 391 Tutkular ve �ıkarlar Albert O. Hisrchman Metis
396 392 Ego: Hayatın Kaynağı Manası ve Haysiyeti (Anthem)  
Ayn Rand     
Plato
397 393 D�nyanın Zenginliği, Ulusların Fakirliği Daniel Cohen iletişi�
398 394 Karşılaştırmalı Makro İktisat Ersan Bocutoğlu Derya 
399 395 Makro Ekonomi Teori Ve Problemler (353 ��z�ml� Problem) Eugene A. Diulio   Evrim 
400 396 Maddi Uygarlık M�badele Oyunlan Ekonomi ve Kapitalizm XV. - XVIII. Y�zyLllar 2. Cilt Femand Braudel İz Yayıncılık
401 397 Modem D�nya-Sistemi A'rupa D�nya-Ekonomisinin Pekiştirilmesi ve Merkantilinn·1600/1750 (2.Cılt) Immanuel Wallerstein Ayrıntı Yayınları/2004
402 398 Kuşku�ağı J. Kenneth Galbraitb Altın Kitaplar 
403 399 Osmanlıda Devlet ve Ekonomi Mehmet Gen� Ayrıntı Yayınları/2000
404 400 �zne ve İktidar Se�me Yazılar 2 Michel Foucault Birey Yayınlarıl1999  
405 401 Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık  Michel Foucault L&M Yayınları/2007 
406 402 Mehmet Akif Mithat Cemal Kuntay İnsan Yayınları  
407 403 Makroekonomi Mahfi Eğilmez Remzi
408 404 İnsan İktisat ve Devlet (2 Cilt) Murray N. Rothbard  Liberte
409 405 İslamın Mali H�k�mleri Nicolos P. Aghinides Bilgi Yayınevil1975
410 406 Makro Ekonomik G�stergelel'in Yorumlanması �mer Faruk �olak / Alaattin Aktaş Eflatun
411 407 İktisat D�ş�n�rleri Robert Heilbroner Dost Kitabevi yayınları
412 408 G�ncel Ekonomik Sorunlar: Global Kriz Sadi Uzunoğlu Literat�r
413 409 Makro İktisat ��z�ml� Soru Bankası Selahaddin Kutlar Orion 
414 410 İktisat, Tarih ve Toplum  Sabri Orman Chivi Yazıları/2001i
415 411 G�r�nmeyen Ekonomi: D�nya Ger�ekte Nasıl İşliyor? Steven D. Levitt Boyner
416 412 Osmanlıdan Cmnhuriyete K�reselleşme, İktisat Politikalan ve B�y�me Şevket Pamuk Routledge/2000
417 413 T�rkiye'de Ordu ve Siyaset William Hale  
418  414 Makro İktisatTeorisi Ve Politikası W. H. Branson Alfa
419 415 Performans Değerlendirmesi Kathleen Jordan Optimist Yayım Dağıtım
420 416 Kişisel Kariyer Planlaması Mehmet �ner ~ Kariyer yayıncılık
421 417 Kariyer Savaşı Davit F. Dalessandro Elips Kitabevi
422 418 Bireysel Kariyer Y�netimi Mehmet Cemil �zden Akış Kitap
423 419 �alışma Yaşamında Motivasyon Aşkın Keser Akt�el yayınları
424 420 Y�netim ve Motivasyon Tayfun  Aysal- Oğuzhan Doğan Kavim Yayıncılık
425 421 Motivasyon Levent Onan- M. Burak T�z�n Epsilon Yayınları
426 422 Motivasyon Klaus Kabjoll Evrim Yayınları
427 423 Liderlik ve Motivasyon&Geleneksel ve G�ncel Yaklaşımlar Celaleddin Serinkan Nobel Yayıınıarı
428 424 Etkili Motivasyon John Adair Babıali K�lt�r Yayıncılığı
429 425 T�rkiyede İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Eğİtim Planlaması Etem Levent  
430  426 Kariyerim Gelecek mi Yasemin Sungur Crea Yayıncılık
431 427 İstatistik Kollektif Gazi Kitabevi
432 428 SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri Vasfı Nadir Tekin Se�kin Yayıncılık
433 429 İstatistiksel Veri Analizi/ SPSS ve Minitab Uygulamalı Ayşe Oğuzlar Ezgi Kitabevi
434 430 Sosyal Bilimlerde Araştırma Y�ntemleri(SPSS Uygulamalı) Hamdi İslamoğlu Beta Basım Yayın
435 431 SPSS Paket Programı ile İstatistiksel Veri Analizi HamzaErol Nobel Yayıınıarı
436 432 Denetim ve Raporlama(vergY�n�yle) i uyg. Sedat AKBIYIK Ekin Yayınevi
437 433 İnternet ve Pazarlama Arzu Baloğlu-Levent Karadağ Ekin Yayınevi
438 434 Sosyal Bilimlerde İstatistik Fahamet AKIN Ekin Yayınevi
439 435 Finansal Teknikler Ali Ceylan -Turhan Korkmaz Ekin Yayınevi
440 436 Genel Hukuk Bilgisi Kemal G�ZLER Ekin Yayınevi
441 437 Ticaret Hukuku İ.Yılmaz ASLAN- MevciERG�N Ekin Yayınevi
442 438 T�ketici Hukuku Dersleri İ.Yılmaz ASLAN Ekin Yayınevi
443 439 Vergi Hukuku Metin TAŞ Ekin Kitapevi
444 440 Kamu Personel Y�netimi Nihat Kayar Ekin Yayınevi
445 441 Yeni D�nyada Strateji ve Y�netim Arman KıRıM Sistem Yayınevi
446 442 Kalite Y�netim Sistemi ve CE İşareti Adnan�ELİK Gazi Kitabevi
447 443 A�ık pozisyon: T�rkiye'de piyasa nesIinin doğuşu (1992- 2000)  YusufGoz İstanbul : İletişim Yayınları, 2009
448 444 , "işletme ve iktisat i�in istatistik", �mit Şenesen �eviri: Literat�r yayıncılık 2000
449 445 "Temel Ekonometri G. G�nl�k- �mit Şenesen, �eviri: Literat�r yayıncılık 1999
450 446 Paket Programlar ile istatistiksel Veri Analizi 1 Prof. Dr. Kazım �zdamar Kaan Kitabevi,
451 447 Paket Programlar ile istatistiksel Veri  Analizi 2 Prof. Dr. Kazım �zdamar Kaan Kitabevi,
452 448 SPSS Uygulamalı �ok Değişkenli İstatistik Teknikleri Şeref Kalaycı Asil Yayınevi,
453 449 Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi Beril Sipahi- E. Serra Yurtkoru- Murat �inko Beta Yayınları
454 450 Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar Prof. Dr. Mahir Nakip Se�kin Yayıncılık
455 451 Uygulamalı �ok Değişkenli İstatistiksel Analiz Prof. Dr. H�seyin Tatlıdil Akademi Matbaası, Ankara
456 452 Uygulamalı �ok Değişkenli İstatistiksel Y�ntemlere Giriş 1  
 
 
Reha Alpar Nobel Yayıncılık
457 453 Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik Reha Alpar Nobel Yayıncılık
458 454 Uygulamalı Temel İstatistik Y�ntemler Hamza Gamgam, �zkan �nver, Se�kin Yayıncılık
459 455 Uygulamalı İstatistik 2 �zer Serper Ezgi Kitabevi
460 456 Y�neylem Araştırması Hamdy A. Taha Literat�r Yayınevi
461 457 Olasılık ve İstatistik Prof. Dr. Fikri Akdeniz Nobel Yayınevi
462 458 Finans piyasalarında (saklı) d�zen risk, ��k�ş ve kazanca fraktal yaklaşımlar Mandelbrot, Benoit B. Ankara: G�ncel Yayıncılık, 2005
463 459 21. y�zyılda T�rk dış politikası İdris Bal  
464 460 K�rfez krizi ve T�rk dış politikası karar verme modeli Ertan Efegil - Iraq-Kuwait Crisis 1990-1991 - 2002
465 461 T�rk dış politikası: barış vizyonu Ramazan G�zen  
466  462 Uluslararası ilişkiler s�zl�ğ�: uluslararası politika, uluslararası �rg�tler Faruk S�nmezoğlu, �lke Arıboğan, G�lden Ayman, Beril Dedeoğlu  
467  463 T�rk dış politikası yol ayrımında: Soğuk Savaş sonrasında yeni sorunlar... Nasuh Uslu  
468  464 T�rk dış politikası perspektifinden G�ney Kafkasya Ali Faik Demir Turkey - 2003
469 465 Tarihsel d�n�ş�m: Filistin sorununun temelinde T�rk dış politikası ve İsrail... Erhan Yarar  
470 466 Mondros'tan Mudanya m�tarekesine T�rk dış politikası: kurtuluş savaşı... Levent �rer Turkey - 2005
471 467 T�rk dış politikası, 1774-2000 William M Hale, Petek Demir  
472  468 II. D�nya Savaşı'ndan g�n�m�ze: T�rk dış politikası Faruk S�nmezoğlu  
473  469 Kılı� ve ney: 21. y�zyılda uluslararası ilişkiler ve T�rk dış politikası Kemal �ke  
474  470 Batı'nın ��k�ş� ve T�rk dış politikası Serkan Kekevi  
475  471 AB İlişkileri Dış Politika ve İ� Yapı Sorunsalı Dr. Ertan Efegill Yrd. Do�. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ALP YAYINEVİ 2007
476 472 Atat�rk'�n Dış Politika Stratejisi ve Avrupa Birliği Atilla Sandıklı BETA BASIM YAYIM 2008
477 473 Atat�rk�� Dış Politika H�ner Tuncer KA YNAK YA YINLARI 2008
478 474 Dış Politika Kıskacında T�rkiye İnal Batu PEGASUS YA YINLARI 2006
479 475 Dış Politika Yazıları Mithat Baydur İRFAN YA YINEVİ 1999
480 476 Abd�lhamid ve Dış Politika Vahdettin Engin YEDİTEPE YA YINEVİ 2005
481 477 Sivil Toplum ve Dış Politika: Yeni Sorunlar, Yeni Akt�rler Semra Cerit Mazlum! Erhan Doğan Doğan BAGLAM YAYINCILIK
482 478 Soğuk Savaş Sonrası TBMM ve Dış Politika i Belgeler - Yorumlar C�neyt Yenig�n NOBEL YA YIN DAGITIM : 2004
483 479 Uluslararası ilişkiler ve Dış Politika Tayyar Arı ALFA YAYINLARI-DERS KİTAPLARI 2004
484 480 Avrupa Birliğinde Siyasal B�t�nleşme Ortak Dış Politika ve G�venlik Politikasının Oluşumu İrfan Kaya �lger G�NDOGAN YA YINLARı 2002
485 481 Uzun Onyıl T�rkiye'nin Ulusal G�venlik ve Dış Politika G�ndeminde Doksanh Yıllar Gencer �zcan! Şule Kut B�KE YAYINLARI / 2000
486 482 İdealden Ger�eğe / Misak-ı Milli'den Lozan'a Dış Politika Mustafa Budak K�RE YAYINLARI / 2002
487 483 İtalya ve T�rk Sorunu 1919-1923 Kamuoyu ve Dış Politika Fabio L. Grassi YAPI KREDİ YAYINLARI / 2003
488 484 21. Y�zyıl T�rk Dış Politikası İdris Bal AGAM/ ANKARA GLOBAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ / 2006
489 485 Batının ��k�ş� ve T�rk Dış Politikası Serkan Kekevi IQ K�LT�R SANAT YAYINCILIK / 2004
490 486 D�şler ve Entrikalar Demokrat Parti D�nemi T�rk Dış Politikası Erol M�tercimler/ Prof. Dr. Mim Kemal �ke ALFA YAYINLARı / 2004
491 487 Mondros'tan Mudanya M�tarekesi'ne T�rk Dış Politikası Levent �rer ALTIN KİTAPLAR  / 2005
492 488 T�rk Dış Politikası Cilt 1 (Ciltli) 1919- 1980 Baskın Oran 1980 İLETİŞİM YAYINLARI / 2001
493 489 T�rk Dış Politikası Cilt II (Ciltli) Baskın Oran İLETİŞİM YAYINLARI / 2003
494 490 T�rk Dış Politikası: 21. Y�zyılda İdris Bal NOBEL YAYIN DAGITIM / 2004
495 491 T�rk Dış Politikası Barış Vizyonu Do�.Dr. Ramazan G�zen PALME YAYINCILIK / 2006
496 492 T�rk Dış Politikası �alışmaları / Cumhuriyet D�nemi İ�in Ulusal Rehber Do�. Dr. Engin Berber İSTANBUL BİLGİ �NİVERSİTESİ / 2007
497 493 T�rk Dış Politikası Yol Ayrımında / Soğuk Savaş Sonrasında Yeni Sorunlar, Yeni İmkanlar ve Yeni Arayışlar Nasuh Uslu ANKA YAYINLARI / 2006
498 494 T�rk Dış Politikası 1774-2000 William Hale MOZAİK / 2003
499 495 T�rk Dış Politikası Belirsizlik D�neminde Ian O. Lesser/ F. Stephen Lanabee �T�KEN NEŞRİYAT /  2004
500 496 Japon dış politikası ve T�rkiye Hironao Matsutani  
501  497 T�rk dış politikasının ekonomi politiği Haluk Gerger  
502  498 T�rk Dış Politikasının analizi   Der Yayınevi
503 499 Atat�rk�n Dış T�rkler Politikası Ercan Karako� 2004
504 500 T�rk�ye'nin Dış Politikası Oral Sander 2006
505 501 T�rk dış Politikasında Gelenek İhsan Dağı  
506  502 M�badele: Uluslaşma s�recinde T�rkiye ve Yunanistan, 1923-1925 İbrahim Erdal 2006
507 503 Yunanistan ve "Doğu'dan gelen tehlike" T�rkiye: T�rk-Yunan ilişkilerinde Alexis Heradides, Mihalis Vasilyadis, Herk�l Millas Turkey - 2002
508 504 T�rkiye-Suriye birliği: Islam Birliği'nin n�vesi Hakan Albayrak 2006
509 505 Ortadoğu denkleminde T�rkiye-Suriye ilişkileri Erdem Erciyes 2004
510 506 T�rkiye'nin Suriye, İsrail ve Rusya ile ilişkileri Robert W Olson, S�leyman Elik 2005
511 507 Stratejik ittifak: T�rkiye-İsrail ilişkilerinin �yk�s� Alptekin Dursunoğlu Turkey - 2000
512 508 K�lt�r Mimarlık Tasarım Amos Rapoport Yapı End�sİ. Merkezi Yayınları 2004
513 509 Su Bah�eleri Tasarım Kitabı Yvonne Rees-Peter Mav Yapı End�sİ. Merkezi Yavınları 2003
514 510 R�zgar Enerjisi ve Bina Tasarımı M.HALİs G�NELf H.EMRE ILGIN ODT� Mimarlık Fak. Yay 2007
515 511 Mimar Sinan Reha G�nay Yapı End�sİ. Merkezi Yavınları 2006
516 512 Mimari Tasarım Erhan A. Balkan Bah�eşehi,r �niv. Yayınları
517 513 �ağlar Boyunca T�rkiye Sanatının Anahatları Doğan Kuban Yapı Kredi Yayınları
518 514 mparatorluktan Cumhuriyete Mimar Kemalettin 1870-1927 Yıldırım Yavuz Mimarlar Odası Yayınları 2009
519 515 G�� ve �tesi İlhan tekeli Yurt Yayınları 2008
520 516 K�lt�r Politikaları Ve İlhan Tekeli Yurt Yayınları  2009
521 517 İnsan Hakları Bağlamında Doğal Ve Tarihi �evreyi Korumak    
522  518 Temel Isı Transferi Hafit Y�nc�- Sadık Kaka� Bilim Yayıncılık 1999
523 519 Uygulamalarla Isı Transferi Kemal Altınışık NOBEL
524 520 Yapıda Isı Yalıtımı 5 Mustafa Atmaca M�hendislik Yayıncılık 2006
525 521 �elik Yapılar Ali Adem Y�r�k Arı Sanat Yayınevi 2007
526 522 Geleneksel Ahşap Yapılar Reha G�nay Birsen Yayınevi 2007
527 523 Yapı Fiziği Ve Malzemesi Murat Eri� Literat�r Yayınları 2009
528 524 Zemin Mekaniği/Laboratuar Deneyleri Ve Problemleri Işık Yılmaz, Mustafa Yıldırım Teknik Yayınevi 2009
529 525 Bağlayıcı Malzemelerin ve Betonun Onbin Yıllık Tarihi Sinan T. Erdoğan / Turhan Y. Erdoğan ODT� Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve iletişim A.ş.  2007
530 526 İnşaata Başlarken: İnşaat İşlerinde Başarı Unsurları 1 A. Turhan Uyaroğlu YEM Yayınları 2006
531 527 Malzeme Bilimi Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi Mehmet Sel�uk G�ner Aktif Yayınevi 1999
532 528 �niversitelerde K�t�phane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi A�ısından İncelenmesi Berrin K���kcan T�rk K�t�phaneciler Derneği Yayınları 2007
533 529 EGİTİM FELSEFESİ PROF.DR. MUSTAFA ERG�N PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
534 530 İNSAN YETİŞTİRME D�ZENİMİZ PROF. DR. YAHYAKEMAL KAYA PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
535 531 2l.Y�ZYILDA EGİTİM VE T�RK EGİTİM SİSTEMİ ORHAN OGUZ -AYLA OKTAY- HALİS AYHAN PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
536 532 ��z�mleriyle Devre ve Sistem Analizi Problemleri Abdullah Ferikoğlu  
537  533 Doğru Akım (DC) Devre Analizi Hasan Sel�uk Selek  
538  534 Doğru Akım Makineleri ve S�r�c�leri G�ng�r Bal  
539  535 Elektrik - Elektronik M�hendisliğin Temelleri Doğru Akım Devreleri Cilt - i Uğur Arifoğlu  
540  536 Elektromagnetik Alan Teorisinin Temelleri Mithat İdemen  
541  537 G�� Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi Uğur Arifoğlu  
542  538 M�hendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Dinamiği Y�cel Ercan  
543  539 �zel Elektrik Makinaları G�ng�r Bal  
544  540 PLC Temelleri ve Uygulamaları Aycan Deniz G�k  
545  541 Otomatik Kontrol Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri İbrahim Y�ksel  
546  542 Elektrik ve Bilgisayar M�hendisliğine Giriş Charles B. Fleddermann, Martin Bradshaw(�: Erhan Akın)  
547  543 Matlab ile M�hendislik Sistemlerinin Analizi ve ��z�m� İbrahim Y�ksel  
548  544 Matiab ve İstatistiksel Veri Analizi İpek Deveci Kocako�  
549  545 N�merik Analiz Yazar: F.Scheid F.Scheid (�eviren: Hilmi Hacısalihoğlu) - SCHOUM's Serisi  
550  546 Sayısal Analiz ve M�hendislik Uygulamaları İrfan Karag�z  
551  547 Alternatif Enerji Kaynakları Mustafa Acaroğlu  
552  548 Analog ve Sayısal İletişim Hwei P. Hsu (�eviren: Erkan Afacan) - SCHODM's Serisi  
553  549 Enerji Sistemlerinin Kararlılığı Neriman Şerifoğlu, Didem Erdoğan  
554  550 Otomatik Kontrol - Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri İbrahim Y�ksel  
555  551 Sinyaller ve Sistemler RP. Hsu (�eviren: Timur Aydemir, Hasan Dağ, Erkan Afacan)  
556  552 80x86 Assembly Dili Ahmet Tevfik İnan  
557  553 Algoritma Geliştirme ve Verİ Yapıları Rıfat ��lkesen  
558  554 Bilgisayar M�hendisliğine Giriş Rıfat ��lkesen  

YABANCI

 
         
2          
3   YABANCI KİTAP LİSTESİ 2010      
4 B�l�mler Talep Sırası sıra KİTABIN ADI YAZAR- LAR YAYIN EVİ /Basım Yılı
5 163 1 Google's PAgeRank and Beyond The Science of Search Engine Rankings Amy N. Langville & Carl D. Meyer Princeton University Press
6 164 2 Understanding Search Engines: Mathematical Modeling and Text RetrİevaI (Software, Environments, Tools) Michael W. Berry, Paperback
7 166 3 Research and Advanced Technology for Digital Libraries Traugott Koch (Editor) Ingeborg T. Solvberg (Editor)
8 331 4 Study Guide forMedical-Surgical Nuring: Assesment and Management of Clinicil Problems 1.Sharon I.Lewis, 2.Shannon Ruff Drisken,       3.Linda Bucher,   4.Margaret Melean,  Heitkemper, 5.Margaret A. Medvedeb Elsevier Science 2007
9 333 5 Oxford Handbook of Respratory Nursing (Edit�r) Terry Robinson Jane Scullion Oxford Universtiy Press 2009
10 335 6 Forensic Nursing Virginia A. Lynch MO:Elsevier 2006
11 336 7 Recent Trends in Life   Long Education P.F. Geinare Nova Science Publishers 2009
12 340 8 Teh Nutrition Handbook For Food Processors CJK Henry C.Champon 2002
13 341 9 Introduction to humon Nutrition Michael J.Gibney, Hester H.Vaster, Frank J.Kok  
14 343 10 Understanding  Food Principles and Preparation Amy Brown 2002
15 392 11 Die Zukunft der menschlichen Natur : auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? I. - 4., erw. Aufl., erw Ausg. - Frankfurt am Main: Suh  mp, 2002 J�rgen Habermas T�rk-Alman Kitapevi
16 393 12 Faktizitat und Geltung : Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats  / - ı. Aufl., [Nachdr.]. - Frankfurt am Main:  
Suhrkamp, 2001  
J�rgen Habermas T�rk-Alman Kitapevi
17 394 13 Theorie des kommunikativen n. / Bd. 11 Handlungsrationalitat und gesellschaftliche Rationalisierungi J�rgen Habermas. - ı. Aufl. - 1995 Suhrkamp- Taschenbuch Wissenschaft : Stw ; 1175 J�rgen Habermas T�rk-Alman Kitapevi
18 396 14 Strukturwandel der �ffentlichkeit : Untersuchungen zu einer Kategorie der b�rgerlichen Gesellschaft / ı. Aufl., Neuaufl. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990 J�rgen Habermas T�rk-Alman Kitapevi
19 597 15 Avinash Dixit and Barry Nalebuff Thinking Strategically  Norton
20 611 16 Marx ve Mahdumları Jacques Derrida Oxford University Press/1998
21 612 17 Principles ofPolitical Economy John Stuart Mill Califomia University Press
22 613 18 Principles Of Microeconomics Josepb Stiglitz Norton  
23 622 19 Economics ge: Global Edition Michael Parkin Pearson Educatin 
24 627 20 Essentials of Economics Paul Krugman. Robin Wells,Oand Martha Olney Yapı Kredi Yayınlarıl2007
25 629 21 International Economics 8e PIE : Theory and Policy Paul R. Krugman Prentice Hall 
26 640 22 An Essay on the Principle ofPopulation Thomas Robert Maltbus  
27 677 23 Applied multivariate statistical analysis Richard A. Johnson, Dean W. Wichern. N.J. : Prentice Hall, c1992
28 678 24 Applied stochastic control of jump diffusions Bernt Oksendal, Agnes Sulem Berlin: New York: Springer c2005.
29 680 25 Asymmetric infonnation in financial markets : introduction and applications Ricardo N. Bebczuk NewYork: Cambridge University Press 2003.
30 683 26 Advanced macroeconomics David Romer Boston: McGraw-Hill, c2001.
31 692 27 Altemative risk transfer [electronic resource] : integrated risk management through insurance, reinsurance, and the capital markets Erik Banks. Chichester, England; Hoboken, NJ : Wiley, c2004.
32 693 28 Advances in Mathematical Finance [electronic resource Edited by Michael C. Fu, Robert A. Jarrow Ju-Yi 1. Yen, Robert J. Elliott. Boston: Birkh"auser, 2007
33 698 29 Multivariate Data Analysis (7th Edition) Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E Anderson . Prentice Hall; 7 edition (February  23,2009)
34 699 30 Applied Multivariate Statistical Analysis  Richard A. Johnson, Dean W. Wichem : Prentice Ilall; 6 edition (Apri! 2, 2007)
35 700 31 Multivariate Analysis Tecniques in Social Science Research Jacques Tacq London: Sage 1997
36 701 32 Basic Econometrics Damodar N. Gujarati Paperback - Jan.1 2009
37 702 33 Introductory Econometrics Jeffrey M. Wooldridge  
38 704 34 Practical Management Science Wayne Winston Albright, S. Christign Albright  
39 721 35 Foundations of Financial Markets and İnstitıtions Frank J. Fabozzi and Englawood Cliffs, Ni. Pratice Hall
40 722 36 A Benchmark Approach to Quantitative Finance Platen, Eckhard. Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2006
41 723 37 Binomial Models in Finance Hoek, John. New York, NY: SpringerScience+ Business Media, Inc., 2006
42 725 38 Capital ideas: the improbable origins of modem Wall Street Bernstein, Peter L. NewYork: Maxwell Macmillan International, 1993 cI992.
43 726 39 Comparing financial systems Allen, Franklin, Cambridge, Mass. : MIT Press, c2000
44 727 40 A Course in Credibi1ity Theory and its Applications Bohlmann, Hans. Berlin, Heide1berg Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2005.
45 728 41 A Course in Derivative Securities Introduction to Theory and  Computation Back, Kerry. Berlin, Heidelberg :Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2005
46 730 42 The economics of money, banking, and financial markets Mishkin, Frederic S. Boston : Pearson, c2004. 
47 731 43 The economics of risk and time Goııier, Christian. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001
48 733 44 Elements of Mathematics for Economics and Finance Mavron, Vassilis C. London: Springer- Verlag London Limited, 2007
49 734 45 The essentials of finance and accounting for nonfinancial manager s Fields, Edward. NewYork: AMACOM, c2002.
50 735 46 Extreme Financial Risks From Dependence to Risk Management Malevergne, Yannick. Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2006.
51 737 47 Finance for growth policy choices in a volatile world. Caprio, Gerard. Washington, D.C. :World Bank: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. 
52 739 48 Financial economics Eichberger, J�rgen, ı. NewYork: Oxford University Press, 1997
53 741 49 Financial risk management : a practitioner's guide to managing market and credit risk Aııen, Steven, Hoboken, NJ. : J. Wiley & Sons, c2003. 
54 742 50 The Financial Times guide to us ing the financial pages Vaitilingam, Romesh. Harlow : Financial Times Prentice Haıı,2001.
55 743 51 Financia1İzation and the world economy Gerald A. Epstein. Cheltenham, UK ; Northampton, MAEdward Elgar, 2005.
56 748 52 Globalization and national   financial systems James A. Hanson, Patrick Honohan, Giovanni M Washington, DC : World Bank; New York : Oxford University Press, c2003.
57 749 53 A handbook of alternatiye monetary economics Philip Arestis and Maleolm Sawyer. Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, c2006.
58 751 54 Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases Fusai, Gianluca. Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 
59 752 55 Inefficient markets : an introduction to behavioral finance Shleifer, Andrei. Oxford ; New York Oxford University Press, 2000.
60 753 56 Interest Rate Models - Theory and Practice With Smile, Inflation and Credit Brigo, Damiano Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
61 754 57 Intermediate financial theory Danthine, Jean-Pierre. Amsterdam Boston, Mass. : Elsevier, c2005.
62 755 58 Introduction to Modern Portfolio Optimization With NUOPT and S-PLUS  Scherer, Bernd. New York, NY : Springer Science+Business Media, Inc., 2005
63 756 59 Introduction to Stochastic Caleulus for Finance A New Didactic Approach / Sonderınann, Dieter. Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2006. 
64 757 60 Introduction to the economics of  financial market s    Bradfield, James. Oxford ; New YorkOxford University Press, 2007.
65 761 61 Mathematics of Financial Markets Elliott, Robert J. New York, NY : Springer Science+Business Media Inc., 2005.
66 762 62 Microfoundations of financial economics : an introduction to general equilibrium asset pricing Lengwiler, Yvan. Princeton, NJ. : Princeton University Press, c2004.
67 763 63 Modern financial macroeconomics : panics, crashes, and crises Knoop, Todd A. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008.
68 764 64 New research in financial markets Bruno Biais and Marco Pagano. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001.
69 766 65 Public economics : selected papers by William Vickrey Vickrey, William S. Cambridge: University Press, 1996, c1994.
70 768 66 Quantitative methods in finance Watsham, Terry J., London ; Boston : International Thomson Business Press, 1997.
71 771 67 The structure and regulation of financial markets Spencer, Peter D. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000.
72 772 68 Theory of financia1 risks from statistical physics to risk management Bouchaud, Jean-Philippe, Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, University Press,
73 775 69 Beyond reforms : structural dynamics and macroeconomic vulnerability Jose Antonio Ocampo. Washington, D.C. :The World Bank, 2005. 
74 780 70 Estimating how the macroeconomy works Fair, Ray C. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2004
75 783 71 Histarical perspectives on macroeconomics : 60 years after the General theory Philippe Fo New York: Routledge, 1998.
76 786 72 Interpreting macroeconomics explorations in the history of macroeconomic thought Backhouse, Roger. London; New York : Routledge, 2002.
77 787 73 An introduction to economic dynamics Shone, Ronald. NewYork: Cambridge University Press, 2001.
78 788 74 Introduction to modem economic     growth Acemoglu, Daron. Princeton: Princeton University Press, c2009.
79 789 75 Macroeconomic essentials : understanding economics in the news Kennedy, Peter, Cambridge, Mass. : MIT Press, c2000
80 790 76 Macroeconomic theory : a dynamic general equilibrium approach Wickens, Mike. Princeton: Princeton University Press, c2008.
81 792 77 Knowledge, information, and expectations in modem macroeconomics : in honor of Edmund S. Phelps   Princeton, NJ : Princeton University Press, 2003.
82 795 78 Stocks for the Long Run Jeremy Siegel, McGrow- Hill
83 796 79 Irrational exuberance reconsidered : the cross section of stock return s Mathias K�lpmann. Berlin; New York: Springer, c2004.
84 916 80 Sand and Sandstone F. J. Pettijohn / Paul E. Potter / Raymond Siever Springer 1987
85 917 81 Sandstone Landforms Robert W. YoungIRobert A. L. Wray/ Ann R. M. Young Cambridge University Press 2009
86 918 82 Sand: The Never- Ending Story Michael Welland Califomia Press University of 2010
87 919 83 A Grain of Sand: Nature's Secret Wonder Dr. Gary Greenberg Voyageur Press 2008
88 921 84 Stonework: T echniques and Projects Charles McRaven Storey Publishing 1997
89 931 85 Electronics Allan R. Hambley  
90 932 86 Signals & Systems Alan V. Oppenheim  
91 933 87 Modem Control Engineering Katsuhiko Ogata  
92 934 88 Field and Wave Electromagnetics David K. Cheng  
93 935 89 CMOS Digital Integrated Circuits YusufLeblebici  
94 936 90 Discrete Time Signal Processing Alan V. Oppenheim  
95 938 91 Communication Systems Simon Haykin  
96 950 92 Principles and Applications of Electrical Engineering Rizzoni  
97 951 93 High Voltage Engineering Fundamentals J. KUFFEL, E. KUFFEL, W.S. ZAENGL  
98 974 94 Humman Computer Interaction Alan Dix, Janet E. Finlay, Gregory D. Abowd, and Russell  
99 976 95 Digital Design M. Mano  
100 978 96 Concepts ofProgramming Languages R.Sabesta  
101 979 97 Microelectronic Circuits Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith  
102 980 98 Data and Computer Communications W.Stallings  
103 981 99 Probability & Statistics for Eng & Scientists Myers & Myers  
104 983 100 Computer Networks Andrew S. Tanenbaum  
105 984 101 Numerical Methods with MATLAB Amos Gilat  
106 985 102 Numerical Methods for Engineers Steven Chapra and Raymond Canale  
107 986 103 Energy-efficient building systems:green strategies for operation and maintenance Lal Jayamaha New York  McGraw-Hill 2007
108 990 104 Heating, Cooling, Lighting, Design Methods for Archhitects Lechner N.John Wiley & Sons Kanada
109 991 105 The Green Studio Handbook: Environmental Strategies for Schematic Design (Paperback) Alison Kwok , Walter Grondzik  
110 992 106 Sun, Wind & Light: Archhitectural Design Strategies And Edition (Paperback ) G.Z.Brown  
111 993 107 Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery Second Edition (hardeover) Charles Kibert  

KARMA

  A B C D
1 Sıra KİTABIN ADI YAZAR- LAR YAYIN EVİ /Basım Yılı
2 1  Die Metamorphosen der sozialen Frage : eine Chronik der Lohnarbeit Robert CasteL  
3 2 Historical perspectives on macroeconomics : 60 years after the  General theory  Edited by Philippe Fontaine and Albert Jolink.  NewYork: Routledge, 1998
4 3  Winfried Hacker, Eberhard Ulich Pierre Sachse  
5 4 Development economics and structuralist macroeconomics : essays in honor ofLance Taylor    / edited by Cheitenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, c2003.  
6 5 A critical essay on modem macroeconomic theory  Frank Hahn and Robert Solow.  Cambridge, Mass. MIT Press, c1995
7 6 Econometrics, macroeconomics and economic policy: selected papers / of Carl F. Christ  Christ, Carl F.  CheItenham, UK ;Brookfield, Vt Edward Elgar c1996
8 7 A critical essay on modem macroeconomic theory  Hahn, Frank.  Cambridge, Mass. : MIT Press, c 1995. 
9 8 Signals &Systems A.Oppenheim, A.S.Willsky,   
10 9 A Preface Democratic Theory  RobertDAHL  Chicago Pres, Chicago 
11 10 Faktizitat und Geltung : Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats /- ı. Aufl. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992  J�rgen Habermas  T�rk-Alman Kitapevi
12 11 Adequate decision rules for portfolio choice problems [electronic resource]  Thilo Goodall  NewYork: Palgrave, 2002 
13 12 Advanced macroeconomics  Romer, David.  ı. Bostan:McGraw-Hill,c2001.  
14 13 Advanced Concrete Technology  Jhon Brain Newınan-B.S. Choo  Buttherworth- Heinemann 2003 
15 14 Advanced Concrete Technology  Jhon Brain Newınan-B.S. Choo  Buttherworth- Heinemann 2003 
16 15 Estimating how the macroeconomy works  Ray C. Fair  Cambridge, MA : Harvard University Press 2004 
17 16 Arbeitspsychologie Eberhard Ulich  
18 17 Foundations offİnancial markets and institutions  Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani, Michael G. Ferri.  Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, c1994. 
19 18 Arbeitspsychologie personenbezogener Dienstleistungen / Bem [u. a.] : Huber, 1998 1. AufL.  Brucks, Ursula   
20 19 Art of The Stonemason  Ian Cramb . Hood, Alan C. & Company, Inc. 2006 
21 20 Basic business finance : text and cases  Pearson Hunt, Charles M. Williams [and] Gordon DonaIdson.  Homewood, ni. : R. D. Irwin, 1966
22 21 Beyond refonns [electronic resource] Structural dynamics and macroeconomic vulnerability  Editor, Jose Antonio Ocampo. Paulo Alto,  CA : Stanford University Press c2005.
23 22 Business and macroeconomics  Christopher Pass, Bryan Lowes, and Andrew Robinson  London; New Y ork:Rout1edge 1995 
24 23 Business and macroeconomics    Christopher Pass, Bryan Lawes, and Andrew Robinson. Pass, C. L.  London; New York : Routledge, 1995. 
25 24 Business finance: a practical study of financial management in private business concerns  Lough, William H. (William Henry),  New York: The Ronald Press Company, 1918. 
26 25 C oncrete  Sidney Mindess, 1. Francis Young David Darwin  Pearson Education Taiwan 2008 
27 26 Computer System Architecture M.Mano   
28 27 Concrete  Adam Neville  Thomas Telford 2006 
29 28 Democracy and Local Government,   MetinHEPER  İstanbul 
30 29 Democratic Theory and Local Government  Dilys Hİ LL  London 
31 30 Development economics and structuralist macroeconomics : essays in honor of Lance Taylor  Edited by Amitava K. Dutt and Jaime Ros.   CheItenham, UK ;  Northampton,MA: Edward Elgar, c2003 
32 31 Development economics and structuralist macroeconomics : essays in honor ofLance Taylor    / edited by Cheitenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar, c2003.  
33 32 Dilammas of Decantralization, Munical Government in Turkey  MetinHEPER   
34 33 Econometrics, macroeconomics and economic policy: selected papers / of Carl F. Christ  Christ, Carl F.  CheItenham, UK ;Brookfield, Vt Edward Elgar c1996
35 34 Econometrics, macroeconomics and economic policy: selected papers / of Carl F. Christ.  Christ, Carl F.  Cheitenham, UK ; Brookfield, Vt. : Edward Elgar, c1996. 
36 35 Electric Circuits  James W. Nilsson  
37 36 Essence of Program Design  Douglas BelI, Ian Morrey , John Pugh   
38 37 Finance Bodie, Zvi.  Upper Saddie  River, NJ : Prentice Haıı, c2000. 
39 38 Finance, research, education, and growth  Luigi Paganetto and Edmund S. Phelps.  NewYork: Palgrave Macmillan, 2003. 
40 39 Financial management for non- specialists  Atrill, Peter.  Harlow; New York : Financial Times Prentice Haıı, 2000. 
41 40 Foreign direct investment theory, eviedence, and practice  Moosa, Imad A.  Basingstoke : Palgrave, c2002. 
42 41 Fundamentals of Nursing Judith M.Wilkinson, Karen Van Leuven F.A.Davis Company 2008
43 42 Global finance and the macroeconomy  Makin, A. 1.  Basingstoke : Palgrave, c2000. 
44 43 Handbook of the economics of finance George M. Constantinides, Milton Harris, and Rene M.  Amsterdam; Boston: Elsevier/North Holland,2003
45 44 Histarical perspectives on macroeconomics : 60 years after the General theory  Philippe Fo  New York: Routledge, 1998. 
46 45 International finance and open economy macroeconomıcs  Rivera-Batiz, Francisco L.  NewYork: Macmillan; Toronto : Maxwell Macmillan Canada; 
47 46 Internet & World Wide Web How to Program  P.J. Deitel   
48 47 Introduction to Object-Oriented Programming with Java  C. Thomas Wu   
49 48 Iutro Circuits Elec+Computer+Pspice  M Pk Nilsson & Riedel   
50 49 Keys to understanding the financial news  Apostolou, Nicholas G.  Hauppauge, N.Y. : Barron's, c1994
51 50 Khlebnye tseny v Rossii za dva stoletiia. (XVııı-Xıx vv.) [Bre ad Prices in Russia from the Eighteenth through the Nineteenth C e nturi e s ]  B. N. Mironov  Leningrad: Nauka. 1985. Pp. 300.2 r. 50 k 
52 51 Learning programming us ing visual basic.net  Williams E. Burrows and Joseph D. Langford   
53 52 Life-cycle assessment in building and construction : a state-of-the-art repo edited by Shpresa Kotaji, Agnes Schuurmans, Suzy Edwards  
54 53 Local Goverment and Democracy  Langrod GOERGES  Public Adminidtration 
55 54 Macroeconomic decision making in the world economy : text and cases  Michael G. Rukstad.  Imprint Fort Worth : Dryden Press, cI992. 
56 55 Macroeconomic policy after the conservative era : studies in investment,    Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 1995. 
57 56 Macromedia Flash 5 Animating for The Web  ElIenn Behovian   
58 57 Management risk the bottleneck is at the top of the bottle  Chorafas, Dimitris N.  New York: Palgrave Macmillan,2004. 
59 58 Marketring Trough Search Optimization: How to be Found o n the Web Alex Michael, Ben Salte Elsevier Science & Technology Boks
60 59 Metamorphosen der Arbeit: Reflexionen der Arbeitspsychoiogie  Brucks, Ursula  Verlag: Fink, Withelm 1996
61 60 Metamorphosen von Industriearbeit und Arbeiterbewusstsein  Michael Schumann  
62 61 Numerical Methods with MATLAB  Amos Gilat   
63 62 Nutritional Biochemistry Brody T. 2.eds Academic Press NY Boston 1999 Tokyo
64 63 Philosophische Kultur: �ber das Abenteuer, die Geschlechter und die Krise der Moderne; gesammelte Essais 1- Neuausg. - Berlin : Wagenbach, 1998  Georg Simmel  T�rk-Alman Kitapevi
65 64 Prekari�it, Abstieg, Ausgrenzung : die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts Robert CasteL  
66 65 Principles ofPolitical Economy  Thomas Robert Maltbus Hil Yayınları / 1996
67 66 Public debts and state succession  Feilchenfeld, Ernst H. (Ernst Hermann)  New York: The Macmillan Company, 1931. 
68 67 Public finance  Lutz, Harley Leist,  New York, London D. Appleton and company, 1929. 
69 68 Quantitative Methods for Decision Markers Spreadsheet Modeling & Decision  CliffT. Ragsdale   
70 69 Research in finance  Andrew H. Chen.  Bingley, UK ; Greenwich, Conn. : Emerald : J AI Press, 2008. 
71 70 Revolution on Wall Street: the rise and decline of the New Yark Stock Exchange  Marshall E. Blume, Jeremy J. Siegel, and Dan Rottenberg.  New York: W.W. Norton, c1993. 
72 71 Sand and Sandstone  F. J. Pettijohn / Paul E. Potter / Raymond Siever  Springer 1987
73 72 Spreadsheet Modeling & Decision Analysis: A Practical Introduction to Management Science  Cliff T. Ragsdale  Paperback -2004 
74 73 Staatsb�rgerschaft und nationale Identitat : �berlegungen zur europaischen Zukunftl J�rgen Habermas. - St. Gallen : Erker, 1991   J�rgen Habermas  T�rk-Alman Kitapevi
75 74 Statistical Tools for Finance and Insurance Cizek, Pavel.  Berlin, Heidelberg : Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2005. 
76 75 Stone Primer  Charles McRaven  Storey Publishing 2007 
77 76 Teh Nutrition Handbook For Food Processors CJK Henry C.Champon  
78 77 Textbook of Medical Surgical Nursing Suzanne C.Smelter Lippincott Willams & Wilkins (2009)
79 78 The Alternative Building Sourcebook: Traditional, Natural and Sustainable Building Products and Services  Japerback by James J. Marks   
80 79 The art of M&A financing and refinancing [electronic resource] : a guide to sources and instruments for external growth  Alexandra Reed Lajoux, J. Fred Weston NewYork: McGraw-Hill, 1999
81 80 The Mediterranean Response to Globalization Before 195U  Şevket Pamuk and J.G. Williamson Deniz Yayınları 2008
82 81 The Polical Theory of Local Government,  Hardy WİKW AR  University of S.Carolline Pres 
83 82 The Real World of Democracy   C.B MACPHERSON  Oxford 
84 83 Theorie des kommunikativen n. i Bd. 2 i Zur Kritik der funktionalistischen Vernunfti - ı. Aufl. - 1995 Suhrkamp- Taschenbuch Wissenschaft : Stw ; 1175  J�rgen Habermas  T�rk-Alman Kitapevi
85 84 Visual Basic.NET: The Complete Reference  Jeffrey R. Shapiro   
86 85 Microwave Engineering David M. Pozar   
87 86 Research in finance  Andrew H. Chen.  Bingley, UK ; Greenwich, Conn. : Emerald : J AI Press, 2008. 
88 87 Stone Primer  Charles McRaven  Storey Publishing 2007 
89 88 Textbook of Medical Surgical Nursing Suzanne C.Smelter Lippincott Willams & Wilkins (2009)
90 89 The Mediterranean Response to Globalization Before 195U  Şevket Pamuk and J.G. Williamson Deniz Yayınları 2008
91 90 Larousse Gastronomique (2 Cilt) Kolektif Oğlak yayıncılık
92 91 Service Operations Management Robert Johnston, Graham Clark Prentice Hall
93 92 Event Management Lynn Van Der Wagen Pearson
94 93 Hospitality Cost Control Allen Asch Pearson
95 94 Food Preparation Clive Finch, Harry Cracknell Pearson
96 95 Accounting for Hospitality, Tourism and Leisure. Gareth Owen Pearson
97 96 Leisure:An Introduction Stephen Page, Joanne Connell Pearson
98 97 Understanding the Leisure and Sport Industry Chris Wolsey, J Abrams Pearson
99 98 Entertainment Marketing & Communication Shay Sayre Pearson
100 99 The Business of Tourism Chris Holloway, R. Davidson, Claire Humphreys Pearson
101 100 Travel & Tourism in Europe Rob Davidson Pearson
102 101 Tourism Planning Policies, Processes and Relationships C. Michael Hall Pearson
103 102 Heritage Tourism Dallen Timothy, Stephen Boyd Pearson
104 103 Transport and Tourism Stephen Page Pearson
105 104 Tourism and Leisure Research Methods, Data Collection, Analysis, and Interpretation Mick Finn, Martin Elliott-White, Mike Walton Pearson
106 105 Vocational A-level Leisure and Recreation Options Julie Gibson, Malcolm Ferguson, Malcolm Walton Pearson
107 106 Understanding and Managing Tourism, 1/e John Richardson, Martin Fluker Pearson
108 107 Managing Urban Tourism Stephen Page, C. Michael Hall Pearson
109 108 Leisure Travel: A Marketing Handbook Stanley Plog Pearson
110 109 Introduction to Culinary Arts The Culinary Institute of America Pearson
111 110 Garde Manger: The Art and Craft of the Cold Kitchen. (3rd Ed.) The Culinary Institute of America: John Wiley & Sons, Inc.
112 111 Professional Cooking. (6th ed.), Gisslen, W. John Wiley & Sons, Inc.
113 112 In the Hands of a Chef: The Professional Chef's Guide to Essential Kitchen Tools The Culinary Institute of America John Wiley & Sons, Inc.
114 113 Baking and Pastry: Mastering the Art and Craft. (2nd Ed.) The Culinary Institute of America John Wiley & Sons, Inc.
115 114 Practical, Professional Gastronomy Cracnel  and Nobis Macmillan.
116 115 Food and Culture 5th. Ed. Kittler, P. G. & Sucher, K. P.  Wadsworth Publishing.
117 116 Fantastic Food Decorating Caldirola, M. & Barzetti, S. Sterling Publishing
118 117 Artisan Breads at Home The Culinary Institute of America John Wiley & Sons, Inc.
119 118 The Advanved Professional Pastry Chef Friberg, Bo. John Wiley & Sons, Inc.
120 119 European Cuisine Kenehan, K. R & R Publications & Marketing.
121 120 The business of tourism J christopher Prentice Hall
122 121 Running a Restaurant For Dummies Micheal Garvey For Dummies
123 122 The resteurant finanacial basics John M. Walker John Wiley & Sons, Inc.
124 123 �alışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden �rnek ve Uygulamalar N. Timurcanday �zmen,Cafer Topaloğlu Beta Yayınları
125 124 Turizm Ekonomisi Kurban �nl��nen,Ahmet Tayfun,Arzu Kılı�lar Nobel Yayınları
126 125 T�rk Turizm Tarihi Şenol �avuş,Zehra Ege,Osman Eralp �olakoğlu Detay Yayınları
127 126 �zel İlgi Turizmi Meryem Akoğlan Kozak,A. Sadık Bah�e Detay Yayınları
128 127 T�rkiye Turizm Coğrafyası G�rhan Aktaş Detay Yayınları
129 128 Turizmin Ekonomik Etkileri Ferah G�ng�r �zk�k Ekin Yayıncılık
130 129 Genel Beslenme Ayşe Baysal Hatipoğlu Yayıncılık
131 130 Beslenme İlkeleri ve M�n� Planlama Sıdıka Bulduk Detay Yayıncılık
132 131 Turizmde Beslenme İlkeleri ve Men� Planlama Cemal T�rkan Detay Yayıncılık
133 132 Gıda Teknolojisi Sıdıka Bulduk Detay Yayıncılık
134 133 Gıda ve Personel Hijyeni Sıdıka Bulduk Detay Yayıncılık
135 134 End�striyel Yiyecek �retimi Fermani Maviş Detay Yayıncılık.
136 135 T�rk Mutfağından �rnekler Ayşe Baysal Hatipoğlu Yayıncılık
137 136 D�nya Yemekleri Serisi. Boyut Yayın Grubu Boyut Yayıncılık
138 137 Mevlevi Mutfagi Nevin Halici Metro Kultur Yayinlari
139 138 Deneysel Bir Arkeoloji Calismasi Olarak Hitit Mutfagi Ahmet Uhri, Asuman Albayrak, Ulku M. Solak Metro Kultur Yayinlari
140 139 Turk Mutfak kulturu Uzerine Arastirmalar Ayse Baysal, Kamil Toygar, Nimet Berkok Toygar Turk Halk Kulturu Yay.
141 140 Sakli Lezzetler Mutfaga Felsefi Bir Yaklasim Olcay Oztunali Can Yayinevi
142 141 Mutfak Savasi Damak Zevkinin Jeopolitigi Christian Boudan Ayrinti Yayinevi
143 142 Tarih Boyunca Yemek Kulturu Murat Belge Iletisim Yayinevi
144 143 Yiyeceklerin Saklanmasi Cemaliye Tuter Inkilap Yayinevi
145 144 Mutfaktan Sanat Dekor ve Ornek Sunuslar Fahir Telli Donence Yayinlari
146 145 Hizmet kalitesi, Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar Atilla Akbaba, İge Pırnar Tavmergen, Perran Akan Detay Yayıncılık
147 146 Modern otel işletmelerinde y�netim ve organizasyon Burhan Şener Detay Yayıncılık
148 147 Turizm İşletmelerinde Pazarlama: ilkeler ve uygulamalar Orhan İ��z Turhan Kitapevi
149 148 Genel Turizm Nazmi Kozak, Meryem A. Kozak, Metin Kozak Detay Yayıncılık
150 149 Otel işletmelerinin Y�netimi Orhan Batman Değişim Yayınları
151 150 Seyahat ve Turizm Pazarlama Teknikleri Robert Reilly K�lt�r ve turizm bakanlığı Yayınları
152 151 Otel Y�netimi Fermani Maviş Detay Yayıncılık
153 152 Mutfak Hizmetleri Y�netimi Cemal T�rkan Cemal T�rkan Yayınları
154 153 İ�ki ve Kokteyl Rehberi Ahmet Sapaz İnkılap Kitapevi
155 154 Anket Nasıl hazırlanır, uygulanır, değerlendirilir T�rker Baş Se�kin Yayıncılık
156 155 Bilimsel Araştırma Halil Seyidoğlu G�zem Can Yayınları
157 156 Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi Beril Sipahi - E. Serra Yurtkoru - Murat �inko Beta basım yayın
158 157 Nitel Araştırma Y�ntemleri Ali Yıldırım, Hasan Şimşek Se�kin Yayıncılık
159 158 Pazarlama Araştırması Tuncer Tokol Nobel Yayınları
160 159 Sosyal Bilimlerde Araştırma Y�ntemi Burhan Baloğlu Der Yayınları
161 160 Turizm Pazarlaması �ağatay �n�san Nobel Yayınları
162 161 Rekreasyon: Boş zaman değerlendirme Suat Karak���k Gazi yayıcılık
163 162 Boş zaman ve rekreasyon y�ntemi Necdet Hacıoğlu, Ayhan G�kdeniz, Yakup Din� Detay Yayıncılık
164 163 Rekreasyon ve Animasyon Atila Hazar Detay Yayıncılık
165 164 Anadolu destanı T�rkiye gezi rehberi Şerif Yenen Şerif Yenen
166 165 Anadoluda turizm rehberliği Suavi Ahipaşaoğlu Gazi yayınevi
167 166 �topya (T�rk�e �eviri) Thomas More  Kabalcı Yayınevi   kabalcı
168 167 insan Anlığı �zerine Bir Deneme John Locke  Kabalc! Yayınevi   kabalcı
169 168 Deliliğe �vg� (T�rk�e �eviri) Desiderius Erasmus  Kabalc! Yayınevi   kabalcı
170 169 Tarihte Akıl Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kabalc! Yayınevi   kabalcı
171 170 Spinoza �zerine Onbir Ders Gilles Deleuze Kabalcı Yayınevi   kabalcı
172 171 Orta�ağda Felsefe (Metinlerle) Saffet Bab�r, Bellil �otuks�ken Kabalc! Yayınevi   kabalcı
173 172 işte B�yle Dedi Zerd�şt (Ciltsiz) Friedrich Wilhelm Nietzsche Kabalc! Yayınevi   kabalcı
174 173 Aristoteles David Ross Kabalc! Yayınevi   kabalcı
175 174 Yasalar  Platon (Eflatun) Kabalc! Yayınevi   kabalcı
176 175 Birlikte ve Başka Toplum, Başkalık, Fenomenoloji  Ahmet Soysal  Kabalc! Yayınevi   kabalcı
177 176 Orta�ağda Felsefe (Ciltli) Patristik Başlangı�tan xıV. Y�zyılın Sonlarına Kadar Etienne Gilson Kabalcı Yayınevi   kabalcı
178 177 Yasalar Cilt:1 (Yunanca Aslı ile) Platon (Eflatun) Kabalcı Yayınevi   kabalcı
179 178 Kant �zerine D�rt Ders Gilles Deleuze Kabalcı Yayınevi   kabalcı
180 179 Y�ntem Araştırmaları Jean Paul Sartre Kabalcı Yayınevi   kabalcı
181 180 Leibniz �zerine Beş Ders Gilles Deleuze Kabalcı Yayınevi   kabalcı
182 181 Yaşam Bilgeliği �zerine Aforizmalar Arthur Schopenhauer Kabalcı Yayınevi   iş bankası
183 182 Antik Felsefe Gizem ve B�y� Pythagoras ve Empedokles Geleneği Peter Kingsley Kabalcı Yayınevi   kabalcı
184 183 Dış D�nya �zerine Bilgimiz Bertrand Russell Kabalcı Yayınevi   kabalcı
185 184 iletişimsel Eylem Kuramı ı. Cilt: Eylem Rasyonelliği ve Toplumsal Rasyonelleşme 2. Cilt: işlevselci Aklın   kabalcı
186 185 Eleştirisi �zerine J�rgen Habermas Kabalcı Yayınevi   kabalcı
187 186 Felsefe Sorunları Bertrand Russell Kabalcı Yayınevi   kabalcı
188 187 Yunanlıların Trajik �ağında Felsefe Friedrich Wilhelm Nietzsche Kabalcı Yayınevi   kabalcı
189 188 Yasalar Cilt:2 Platon (Eflatun) Kabalcı Yayınevi   kabalcı
190 189 Philosophia Practica Universalis Etik �zerine Dersler 1  Immanuel Kant  Kabalcı Yayınevi   kabalcı
191 190 Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi Fragmanlar - 2 Max Horkheimer, Theodor W. Adomo Kabalcı Yayınevi   kabalcı
192 191 Uzamın Poetikası Gaston Bachelard İthaki Yayınları   ithaki
193 192 Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi Fragmanlar - 1 Max Horkheimer, Theodor W. Adomo Kabalcı Yayınevi   kabalcı
194 193 Demokrasi Neye Yarar? Stein Ringen Yapı Kredi Yayınları   yky
195 194 Hegel'i Okumak Derleme Sosyal Bilimlerin Mantığı �zerine J�rgen Habermas Kabalcı Yayınevi   kabalcı
196 195 Doğalcılık ve Din Arasında J�rgen Habermas Yapı Kredi Yayınları   yky
197 196 Uykusuzluk Eluned Summers-Bremner   yky
198 197 Metinlerle Orta�ağda Felsefe Derleme Kabalcı Yayınevi   kabalcı
199 198 Doğumunun 100. Yılında Hannah Arendt Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
200 199 Orta�ağ Yazıları Bet�l �otuks�ken Kabalcı Yayınevi   kabalcı
201 200 Felsefi S�ylem Nedir? Bet�l �otuks�ken Kabalcı Yayınevi   İNKILAP
202 201 Felsefe El Kitabı Selahattin Hilav Yapı Kredi Yayınları   yky
203 202 Sokrates'ten �nce Felsefe 2 (Fragmanlar - Doksograflar) Wilhelm Capell  Kabalcı Yayınevi   kabalcı
204 203 Isaiah Berlin'le Konuşmalar Ramin J ahanbegloo Yapı Kredi Yayınları   yky
205 204 Sokrates'ten �nce Felsefe 1 (Fragmanlar - Doksograflar) Wilhelm Capell Kabalcı Yayınevi   PENCERE
206 205 Zaman ve Anlatı: İki Tarih ve Anlatı Paul Ricoeur Yapı Kredi Yayınları   yky
207 206 �eviride Modern Olan Esra Akcan Yapı Kredi Yayınları   yky
208 207 Kriz Yazıları Louis Althusser İthaki Yayınları   ithaki
209 208 A�ıklık Giorgio Agamben Yapı Kredi Yayınları   yky
210 209 MumunAlevi Gaston Bachelard İthaki Yayınları   ithaki
211 210 Garbiyat�ılık Ian Bruma , A vishai Margalit Yapı Kredi Yayınları   yky
212 211 Althusser'den �nce Louis Althusser Felsefi ve Siyasi Yazılar Cilt 2 Louis Althusser İthaki Yayınları   ithaki
213 212 Aritmetiğin Temelleri Gottlob Frege Yapı Kredi Yayınları   yky
214 213 Ben ve Biz Postmodern İnsanın Psikanalizi Rainer Funk Yapı Kredi Yayınları   yky
215 214 Hayali Diller Marina Yaguello Yapı Kredi Yayınları   yky
216 215 Cinsiyetli Olmak Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar Derleme Yapı Kredi Yayınları   yky
217 216 Medyada Şiddet Efsanesi David Trend Yapı Kredi Yayınları   yky
218 217 Psikanalizin İ�inden Bella Habip Yapı Kredi Yayınları   yky
219 218 Cogito Sayı: 56 Paul Ricouer Kolektif Yapı Kredi Yayınları   yky
220 219 Epistemik Mantık �zerine Bir Araştırma Teo Gr�nberg Yapı Kredi Yayınları   yky
221 220 Freud Konuşmaları Kolektif Yapı Kredi Yayınları   yky
222 221 Entelekt�eller ve Eylem Selahattin Hilav Yapı Kredi Yayınları   yky
223 222 B�l�nm�ş Batı J�rgen Habermas Yapı Kredi Yayınları   yky
224 223 Saman K�pekler John Gray  Yapı Kredi Yayınları   yky
225 224 Amerikan Cinneti 11 Eyl�l Amerika'yı Nasıl Değiştiridi?  Zeynep Atikkan  Yapı Kredi Yayınları   yky
226 225 Anayasal Gelişme Tezleri B�lent Tan�r  Yapı Kredi Yayınları   yky
227 226 Kamusal Şeyler, �zel Şeyler Raymond Geuss  Yapı Kredi Yayınları   yky
228 227 Homo Semioticus ve Genel G�stergebilim Sorunları Mehmet Rifat  Yapı Kredi Yayınları   yky
229 228 Cogito Sayı: 49 Freud ve K�lt�r Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
230 229 Cogito Sayı: 52 Walter Benjamin �zel Sayı  Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
231 230 Anlam Kavramı �zerine Bir Deneme Teo Gr�nberg  Yapı Kredi Yayınları   yky
232 231 G�n�ll� S�rg�nden Zorunlu S�rg�ne Prens Sabahaddin  Yapı Kredi Yayınları   yky
233 232 Cogito: 47 - 48 Derrida: Yaşamı Yeniden D�ş�n�rken  Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
234 233 Mozart'tan Madonna'ya Pop�ler M�ziğin Bir K�lt�r Tarihi  Peter Wicke  Yapı Kredi Yayınları   yky
235 234 Pop�ler K�lt�r ve Y�ksek K�lt�r Herbert J. Gans  Yapı Kredi Yayınları   yky
236 235 Dile Gelen Felsefe Taylan Altuğ  Yapı Kredi Yayınları   yky
237 236 Tarihin İlkeleri ve Tarih Felsefesi �st�ne Başka Yazılar  R. G. Collingwood  Yapı Kredi Yayınları   yky
238 237 Cogito Sayı: 25 Nietzsche: Kayıp Bir Kıta  Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
239 238 Geleneksel ve Eleştirel Kuram Max Horkheimer  Yapı Kredi Yayınları   yky
240 239 Birlikte Yaşayabilecek miyiz? Eşitliklerimiz ve FarklılıklarımızIa Alain Touraine  Yapı Kredi Yayınları   yky
241 240 Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları Teo Gr�nberg  Yapı Kredi Yayınları   yky
242 241 Denemeli Denemesiz Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
243 242 Cogito Sayı: 41-42 Sonsuzluğun Sınırında: Immanuel Kant �zel Sayı Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
244 243 İ�i Dışıyla Batı'nın K�lt�r D�nyası Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
245 244 Hayat Problem ��zmektir Karl Raimund Popper  Yapı Kredi Yayınları   yky
246 245 Dipten Gelen Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
247 246 D�ş�nceler  Marcus Aurelius Yapı Kredi Yayınları   yky
248 247 Hegel T�lin Bumin  Yapı Kredi Yayınları   yky
249 248 T�rk Tefekk�r� Tarihi Hilmi Ziya �lken Yapı Kredi Yayınları   yky
250 249 Salkımlar - B�t�n Yapıtları Nermi Uygur Yapı Kredi Yayınları   yky
251 250 Martin Heidegger Anılar ve G�nl�kler Frederic De Towarnicki  Yapı Kredi Yayınları   yky
252 251 20. Y�zyılda Dilbilim ve G�stergebilim Kuramları Cilt: 2 Temel Metinler Mehmet Rifat  Yapı Kredi Yayınları   yky
253 252 �ağdaş Ortamda Teknik Denemeler, Deyişler - B�t�n Yapıtlarına Doğru Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
254 253 20. Y�zyılda Dilbilim ve G�stergebilim Kuramları Cilt: 1 Tarih�e ve Eleştirel D�ş�nceler  Mehmet Rifat  Yapı Kredi Yayınları   yky
255 254 �teki Olmak, �tekiyle Yaşamak Siyaset Kuramı Yazıları  J�rgen Habermas  Yapı Kredi Yayınları   yky
256 255 92  -Yaşama Felsefesi - B�t�n Yapıtlarına Doğru   Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
257 256 93  -Dilin G�c� Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
258 257 94  -K�lt�r Kuramı - B�t�n Yapıtlarına Doğru  Nermi Uygur Yapı Kredi Yayınları   yky
259 258 95  -Din ile Bilim Bertrand Russell Yapı Kredi Yayınları   yky
260 259 96  -Felsefenin �ağrısı Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
261 260 97  -Yıkanmak istemeyen �ocuklar Olalım �nsalOskay  Yapı Kredi Yayınları   yky
262 261 98  -K�lt�r�n abc'si Bozkurt G�ven� Yapı Kredi Yayınları   yky
263 262 99  -Belirsizin Bilimleri insan Bilimleri i�in Yeni Bir Epistemoloji   Abraham Males  Yapı Kredi Yayınları   yky
264 263 100-Cogito Sayı: 14 Mayıs '68 Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
265 264 101-Marksizm ve Bi�im Fredric Jameson Yapı Kredi Yayınları   yky
266 265 102-Başlangıcından G�n�m�ze Medya Tarihi  Jean-Noel Jeanneney Yapı Kredi Yayınları   yky
267 266 103-Felsefe Yazıları Selahattin Hilav Yapı Kredi Yayınları   yky
268 267 104-Bunalımdan Yaşama K�lt�r� - B�t�n Yapıtlarına Doğru  Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
269 268 105-Edebiyat Yazıları Selahattin Hilav Yapı Kredi Yayınları   yky
270 269 106-Değişen D�nya Değişen Dil Macit G�kberk  Yapı Kredi Yayınları   yky
271 270 107-G�neşle - B�t�n Yapıtlarına Doğru Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
272 271 108-G�stergebilimsel Ser�ven Roland Barthes  Yapı Kredi Yayınları   yky
273 272 109-Cogito Sayı: 10 �yleyse Descartes Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
274 273 110-Yok Felsefesi Yeni Bilimsel Tinin Felsefesi �st�ne Bir Deneme Gaston Bachelard  Yapı Kredi Yayınları   yky
275 274 111-Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza  T�lin Bumin  Yapı Kredi Yayınları   yky
276 275 112-Fizik Aristoteles  Yapı Kredi Yayınları   yky
277 276 113-Başka-Sevgisi Nermi Uygur  Yapı Kredi Yayınları   yky
278 277 114-Cogito Sayı: 54 Tragedya Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
279 278 115-R�ya Kayıtları Theodor W. Adomo Yapı Kredi Yayınları   yky
280 279 116-Wittgenstein'ın Maşası: İki B�y�k Filozof Arasındaki On Dakikalık Tartışmanın Hikayesi  David Edmonds, J olın Eidinow Yapı Kredi Yayınları   yky
281 280 117-Bug�n�n D�nyasını Anlamak İ�in Yeni Bir Paradigma  Alain T ouraine  Yapı Kredi Yayınları   yky
282 281 118-İlk Modernler William R. Everdell Yapı Kredi Yayınları   yky
283 282 119-Eşekler, İkindiler, Yetişimler - �� Kitap - B�t�n Yapıtlarına Doğru Nermi Uygur Yapı Kredi Yayınları   yky
284 283 120-Zaman-Olay�rg�s�-��l� Mimesis Zaman ve Anlatı: Bir  Paul Ricoeur  Yapı Kredi Yayınları   yky
285 284 121-Dil Hapishanesi Yapısalcılığın ve Rus Bi�imciliğinin Eleştirel �yk�s� Fredric Jameson  Yapı Kredi Yayınları   yky
286 285 122-Su ve D�şler Maddenin İmgelemi �zerine Deneme  Gaston Bachelard  Yapı Kredi Yayınları   yky
287 286 123-Schmitt ve Strauss'ta Politik Olan Funda G�nsoy Kaya  Paradigma Yayınları   paradiğma
288 287 124-Hakikat ve Y�ntem 2. Cilt Hans Georg Gadamer Paradigma Yayınları   paradiğma
289 288 125-Karşı Ateşler Pierre Bourdieu  Yapı Kredi Yayınları   yky
290 289 126-Leibniz  Emile Boutroux Paradigma Yayınları   paradiğma
291 290 127-Başkalık Deneyimi Zeynep Direk  Yapı Kredi Yayınları   yky
292 291 128-D�ş�nmek Ne Demektir? Martin Heidegger Paradigma Yayınları   paradiğma
293 292 129-İkinci ��z�mlemeler Aristoteles  Yapı Kredi Yayınları   yky
294 293 130-Tarih ve Siyaset �zerine İki Deneme Carl Schmitt   Paradigma Yayınları   paradiğma
295 294 131-Romantikliğin K�kleri Isaiah Berlin  Yapı Kredi Yayınları   yky
296 295 132-Yorumların �atışması ı. Cilt Paul Ricoeur  Paradigma Yayınları   paradiğma
297 296 133-Cogito Sayı: 39 Avrupa'yı D�ş�nmek Odak: Kant ve Irak  Kolektif  Yapı Kredi Yayınları   yky
298 297 134-John Locke  Jean Didier Paradigma Yayınları   paradiğma
299 298 135-Walter Benjamin �zerine Theodar W. Adomo  Yapı Kredi Yayınları   yky
300 299 136-T. S. Kuhn ve Sosyal Bilimler Barry Bames  Paradigma Yayınları   paradiğma
301 300 137-Okuma Alegorileri Paul de Man Paradigma Yayınları   paradiğma
302 301 138-Sosyolojik Y�ntemin Yeni Kuralları Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi Anthony Giddens  Paradigma Yayınları   paradiğma
303 302 139-Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği  G�khan Yavuz Demir Paradigma Yayınları   paradiğma
304 303 140-Nietzsche Hayatı, Eserleri ve Felsefesi Arthur C. Danto  Paradigma Yayınları   paradiğma
305 304 141-Bilim Dedikleri Alan F. Chalmers Paradigma Yayınları   paradiğma
306 305 142-Kozmopolis Modernite'nin Gizli G�ndemi  Stephen Toulmin  Paradigma Yayınları   paradiğma
307 306 143-Entellekt�eller Paul Johnson Paradigma Yayınları   paradiğma
308 307 144-Retorik Hermeneutik ve Sosyal Bilimler İnsan Bilimlerinde Retoriğe D�n�ş  H�samettin Arslan Paradigma Yayınları   paradiğma
309 308 145-Hakikat ve Y�ntem Hans Georg Gadamer Paradigma Yayınları   paradiğma
310 309 146-CarI Schmitt'in Politik Felsefesi B�nyamin Bezci  Paradigma Yayınları   paradiğma
311 310 147-İnsan Bilimlerine Prolegomena Dil, Gelenek ve Yorum  Derleme  Paradigma Yayınları   paradiğma
312 311 148-Kim Korkar Schr�dinger'in Kedisinden A' dan Z'ye Yeni Bilimin Kılavuzu  Danah Zohar, Ian Marshall Paradigma Yayınları   paradiğma
313 312 149-Etiğe Giriş  Ahmet Cevizci Paradigma Yayınları   paradiğma
314 313 150-Postmodernizm ve Sosyal Bilimler Tematik Bir Yaklaşım  Robert Hollinger  Paradigma Yayınları   paradiğma
315 314 151-Foucault ve Sosyal Diyalog Par�alanmanın �tesi Christopher Falzon Paradigma Yayınları   paradiğma
316 315 152-Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil Mark Johnson, George Lakoff Paradigma Yayınları   paradiğma
317 316 153-Analitik Felsefe Jean-Gerard Rossi Paradigma Yayınları   paradiğma
318 317 154-Antik Yunan Felsefesi Terimleri S�zl�ğ�  Francis E. Peters Paradigma Yayınları   paradiğma
319 318 155-Heidegger �zerine İki Yazı otto P�ggeler, Beda Allemann Paradigma Yayınları   paradiğma
320 319 156-Gıyabında, Yerineler Melih Başaran Paradigma Yayınları   paradiğma
321 320 157-Ethik'in Kısa Tarihi Homerik �ağdan Yirminci Y�zyıla  Alasdair Mac1ntyre  Paradigma Yayınları   paradiğma
322 321 158-B�y�k Filozoflar Platon' dan Wittgenstein'a Batı Felsefesi BryanMagee  Paradigma Yayınları   paradiğma
323 322 159-Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri  John W. Murphy  Paradigma Yayınları   paradiğma
324 323 160-Dil Felsefesi S�zl�ğ� Atakan Altın�rs Paradigma Yayınları   paradiğma
325 324 161-Felsefe Terimleri S�zl�ğ� Ahmet Cevizci  Paradigma Yayınları   paradiğma
326 325 162-Michel Foucault ve Arkeolojik ��z�mleme  Veli Urhan  Paradigma Yayınları   paradiğma
327 326 163-Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik Mannheim, Gadamer, Foucault ve Derrida  Susan Hekman Paradigma Yayınları   paradiğma
328 327 164-Felsefeye Giriş Nigel Warburton Paradigma Yayınları   paradiğma
329 328 165-Politika Felsefesi Nedir? Giriş - �eviri ­Notlar  Leo Strauss Paradigma Yayınları   paradiğma
330 329 166-Paradigma Felsefe S�zl�ğ� (Ciltli) Ahmet Cevizci  Paradigma Yayınları   paradiğma
331 330 167-Tabiat Kanunu �zerine Denemeler John Locke  Paradigma Yayınları   paradiğma
332 331 168-Her Şey Ne Anlama Geliyor Felsefeye K���k Bir Giriş  Thomas N agel  Paradigma Yayınları   paradiğma
333 332 169-Tarihsel Materyalizmin �ağdaş Eleştirisi  Anthony Giddens  Paradigma Yayınları   paradiğma
334 333 170-Spinoza  Solmaz Zely�t H�nler Paradigma Yayınları   paradiğma
335 334 171-Tekniğe İlişkin Soruşturma Martin Heidegger  Paradigma Yayınları   paradiğma
336 335 172-D�rt Adalı Hobbes, Locke, Berkeley, Hume  Solmaz Zely�t H�nler Paradigma Yayınları,   paradiğma
337 336 173-Bilim Bilim İdesi �zerine Sosyolojik BirDenerne  Steve W oolgar  Paradigma Yayınları   paradiğma
338 337 174-Varoluş�uluk Alasdair Maclntyre Paradigma Yayınları   paradiğma
339 338 175-Metafıziğe Giriş Derleme  Paradigma Yayınları   paradiğma
340 339 176-S�z�n D�ş�ş� Jacques Ellul Paradigma Yayınları   paradiğma
341 340 177-Hermeneutik ve Tin Bilimleri Wilhelm Dilthey  Paradigma Yayınları   paradiğma
342 341 178-Kıta Avrupası Felsefesine Giriş Rousseau, Kant, Hegel' den Foucault ve Derrida'ya  David West  Paradigma Yayınları   paradiğma
343 342 178-Estetik'in Kısa Tarihi Modern K�lt�r ve Sanat �zerine Felsefi Bir Tartışma Hakkı H�nler  Paradigma Yayınları   paradiğma
344 343 180-Bilim �zerine İki Ders Martin Heidegger Paradigma Yayınları   paradiğma
345 344 181-Bilgi Teorisi ve Mantık Ernst von Aster  Sosyal Yayınları   sosyal
346 345 182-Felsefi İzlenimler Sartre, Althusser, Foucault, Derrida  Taner Timur  imge Kitabevi Yayınları   imge
347 346 183-Estetiğe Giriş Dabney Townsend   imge Kitabevi Yayınları   imge
348 347 184-Tan Kızıllığı Ahlaksal �nyargılar �zerine D�ş�nceler  Friedrich Wilhelm l'Jietzsche  imge Kitabevi Yayınları   imge
349 348 185-Felsefeye �ağrı   Stanley M. Roner, Thomas C. Hunt imge Kitabevi Yayınları   imge
350 349 186-Felsefe �yk�leri  F elix Marti - rbanez imge Kitabevi Yayınları   imge
351 350 187-G�n�ll� Kulluk �zerine S�ylev Etienne de la Boetie  imge Kitabevi Yayınları   imge
352 351 188-Parmenides Platon (Eflatun)  imge Kitabevi Yayınları   imge
353 352 189-Zaman Kavramı  Aristoteles, Augustinus, Martin Heidegger İmge Kitabevi Yayınları   imge
354 353 190-Diyaloglar Platon (Eflatun) Remzi Kitabevi   remzi
355 354 191-Bilim Tarihi Cemal Yıldırım Remzi Kitabevi   remzi
356 355 192-Bilim Felsefesi Cemal Yıldırım Remzi Kitabevi   remzi
357 356 193-Grek Estetik'i G�zellik Felsefesi Sanat Felsefesi  İsmail Tunalı  Remzi Kitabevi   remzi
358 357 194-Felsefeye Giriş Takiyettin Meng�şoğlu Remzi Kitabevi   remzi
359 358 195-Se�ilmiş Par�alar  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Remzi Kitabevi   remzi
360 359 196-Felsefe Tarihi Macit G�kberk Remzi Kitabevi   remzi
361 360 197-Mitoloji S�zl�ğ� AzraErhat Remzi Kitabevi   remzi
362 361 198-Politika Aristoteles Remzi Kitabevi   remzi
363 362 199-Sosyal Antropoloji A�ısından İnsan ve D�nyası  Calwin Wells  Remzi Kitabevi   remzi
364 363 200-Estetik  İsmail Tunalı Remzi Kitabevi   remzi
365 364 201-Bilimsel Felsefenin Doğuşu Hans Reichenbach  Remzi Kitabevi   bilgi
366 365 202-A�ık Toplum ve D�şmanları 2 Karl R. Popper  Remzi Kitabevi   remzi
367 366 203-A�ık Toplum ve D�şmanları 1 Platon Karl R. Popper  Remzi Kitabevi   remzi
368 367 204-Siyasal D�ş�ncenin Evrimi C. Northcote Parkinson Remzi Kitabevi   remzi
369 368 205-Se�ilmiş Yazılar Immanuel Kant Remzi Kitabevi   remzi
370 369 206-K�reselleşme ve K�lt�r John Tomlinson  Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
371 370 207-Bilim Etiği (Giriş) David B. Resnik Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
372 371 208-Nietzsche: Bir Ahlak Karşıtının Etiği Peter Berkowitz  Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
373 372 209-Modernlik ve M�phemlik Zygmunt Bauman  Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
374 373 210-Eleştirel Teori Habermas ve Frankfurt Okulu  Raymond Geuss Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
375 374 211-Eğitimde Etik Felicity Haynes Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
376 375 212-�ağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi �okk�lt�rl� Bir Yaklaşım  Brian Fay  Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
377 376 213-Erdem Peşinde Ahlak Teorisi �zerine Bir �alışma Alasdair Maclntyre Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
378 377 214-Marx'ın Hayaletleri Bor� Durumu, Yas �alışması ve Yeni Enternasyonal Jacques Derrida  Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
379 378 215-K�lt�rel Bellek Eski Y�ksek K�ıt�rlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik JanAssmann Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
380 379 216-Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi ToddMay  Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
381 380 217-Marksizm ve Dil Felsefesi Valentin Nikolayevi� V oloşinov Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
382 381 218-Tarihin Yapıs�k�m� Alun Munslow Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
383 382 219-Y�nteme Karşı Paul Feyerabend Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
384 383 220-D�nyayı Değiştirmek �zerine Karl Marx'tan Walter Benjamin'e Siyaset Felsefesi Denemeleri  Michael L�wy Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
385 384 221-Vakit �ld�rmek Paul Feyerabend Ayrıntı Yayınları   ayrıntı
386 385 222-Amerika  Jean Baudrillard Ayrıntı Yayınları    ayrıntı
387 386 223-Karl Marx Edward Hallet Carr İletişim Yayınları   iletişim
388 387 224-Antonio Gramsci Guiseppe Fiori İletişim Yayınları   iletişim
389 388 225-Kant'ın D�nyası Manfred Geier İletişim Yayınları   iletişim
390 389 226-Michael Bakunin Edward Hallet Carr İletişim Yayınları   iletişim
391 390 227-Spinoza: Bir Yaşam Steven Nadler İletişim Yayınları   iletişim
392 391 228-Einstein J�rgen Neffe İletişim Yayınları   iletişim
393 392 229-Tuhaf Zamanlar Eric Hobsbawn İletişim Yayınları   iletişim
394 393 230-Yersiz Yurtsuz Edward Said İletişim Yayınları   iletişim
395 394 231-Sartre Denis Bertholet İthaki Yayınları   ithaki
396 395 232-Martin Heidegger Anılar ve G�nl�kler Frederic De Towarnicki Yapı Kredi Yayınları   yky
397 396 233-Heiddegger R�diger Safranski Kabakı Yayınevi   kabalcı
398 397 234-Wittgenstein Dahinin G�revi RayMonk Kabakı Yayınevi   kabalcı
399 398 235-G�del: Mantığa Adanmış Bir Yaşam Werner DePauli, John L. Casti Kabakı Yayınevi   kabalcı
400 399 236-Freud Hayatı ve Eserleri Ernest Jones Kabakı Yayınevi   kabalcı
401 400 AYDINLATMA TASARIMI VE PROJE UYGULAMALARI Cd ilaveli Birsen Adem �nal, Serhat �zen�
402 401 Aydınlatma Tekniği Birsen MUZAFFER �ZKAYA
403 402 ��z�ml� Problemlerle Y�ksek Gerilim Tekniği Cilt: 1 Birsen �zcan Kalenderli - Celal Kocatepe - Oktay Arıkan
404 403 Devre ve Sistem Analizi ��z�ml� Problemler Birsen Fuat Anday
405 404 Elektrik Tesislerinde HARMONİKLER CD li Birsen Celal Kocatepe - Mehmet Uzunoğlu - Arif  
Karakaş - Recep Yumurtacı - Oktay Arıkan
406 405 ELEKTRİK TESİSLERİNDE KISA DEVRE HESAPLARI VE UYGULAMALARI IEC 60 909 Birsen İsmail Kaşık�ı
407 406 PLC ile End�striyel Otomasyon Birsen Salman Kurtulan
408 407 Uygulamalı Al�ak Gerilim Elektrik Tesisleri Birsen İsmail Kaşık�ı
409 408 Y�ksek Gerilim Tekniği 1 Birsen MUZAFFER �ZKAYA
410 409 Y�ksek Gerilim Tekniği 2 Birsen MUZAFFER �ZKAYA
411 410 Devre Analizi Dersleri Kısım1 �ağlayan Yılmaz Tokad
412 411 Devre Analizi Dersleri Kısım2 �ağlayan Yılmaz Tokad
413 412 Devre Analizi Dersleri Kısım3 �ağlayan Yılmaz Tokad
414 413 Elektrik ve Elektronik �l�meleri Kendi Yayını Halit Pastacı (YT�)
415 414 M�hendisler i�in Sayısal Y�ntemler  
Yazılım ve Programlama Uygulamalarıyla
Literat�r Steven C. Chapra, Raymond P. Canale 
416 415 Algılayıcılar D�n�şt�r�c�ler Nobel Osman G�rdal
417 416 Elektrik Devreleri Nobel Joseph Edminister, Mahmood Nahvi �eviri: Timur Aydemir, Cem Nakiboğlu
418 417 Elektromanyetik Alan Teorisi Se�kin Osman G�rdal
419 418 �zel Elektrik Makinaları Se�kin G�ng�r Bal
420 419 Teknik Resim  
Temel Bilgiler ve Uygulamalar
Se�kin Gabil Abdulla - Rashid Abdullayev
421        
422        
423        
424        

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#downhi.com
TOP