Home > MISSIOON

MISSIOON

P�RNU LAHE PARTNERLUSKOGU

ROMANTILISE RANNATEE TURUNDUSTRATEEGIA

2014-2020

2013

 1. ROMANTILISE RANNATEE MISSIOON JA VISIOON 2020

3.1. MISSIOON. MILLEKS ROMANTILINE RANNATEE?

Romantilise Rannatee koost��v�rgustiku missiooniks on toetada ja arendada piirkonna turismialast koost��d, mis aitab kaasa

- kohaliku ajaloo-, kultuuri –ja loodusp�randi, sh rannikuk�lade erip�ra ja traditsioonide v��rtustamisele, s�ilimisele, tutvustamisele ning j�tkusuutlikule arengule,

- piirkonna tuntuse ja k�lastatavuse suurendamisele, mille kaudu suureneb n�udlus kohalike (turismi)ettev�tjate toodete ja teenuste j�rele,

- kogu piirkonna arengu toetamisele, kohaliku identiteedi tugevdamisele ning elukvaliteedi parandamisele.

3.2. VISIOON 2030. KUHU TAHAME J�UDA?

Aastaks 2030 on Romantiline Rannatee k�lalislahkeim turismipiirkond L��nemere piirkonnas kulgedes m��da Eestimaa idarannikut ning on tuntud omap�rase kultuurip�randi ja toidukultuuri piirkonnana. Koost��s teiste Balti riikidega h�lmab Romantiline Rannatee ka L�ti, Leedu ja Poola ranniku-alasid.

- K�lalislahkeim

- K�lastatavaim

- Rahvusvaheline

- Rannarahva traditsioonide keskus

Romantiline Rannatee meelitab mere-��rse piirkonnana, kus on hulgaliselt vabaaja veetmise v�imalusi ning s�ndmusi, veetma pikemat puhkust. Hea asukoha ning kvaliteetse ja mitmekesise teenusevaliku poolest on RR eelistatud koht koolituste, seminaride, �ppereiside ja firma�rituse korraldamiseks. Oluliseks motivaatoriks korduvk�lastuste tegemisel on huvipakkuvad turismitooted ning k�lalislahkus.

P�rnus puhkust veetva k�lastaja jaoks on RR atraktiivne v�ljas�idukoht ning Romantilise Rannatee tooted ja teenused on P�rnu linnak�lalise jaoks kergesti k�ttesaadavad. Eestis ringreisil oleva k�lalise jaoks on RR �heks Eesti ringreisi osaks.

Romantiline Rannatee on osaliselt isemajandav �ksus, mille alustaladeks on turismiettev�tjate omavaheline koost�� ning nende �hine panus Romantilise Rannatee toimimisse ja arendamisse

 1. ROMANTILISE RANNATEE �HISED V��RTUSED 2030

4.1. ROMANTILISE RANNATEE K�LALISLAHKUS

Romantilise Rannatee k�lalislahkuse kandjateks on kohalikud elanikud, teenindusettev�tted ja sealsed teenindajad, k�lastuskeskkond:

- Romantilise Rannatee k�lalised tunnevad end igal aastaajal k�ikjal Rannateel oodatud k�lalistena; neid v�tab vastu k�lalislahke kogukond;

- Romantilise Rannateel ootab k�lalisi puhas loodus, hoolitsetud ja kaunid aiad, k�lad, sadamad;

- K�ikjal Romantilisel Rannateel on kerge p��seda randa ja mere ��rde. Need paigad on viidastatud ja m�rgistatud;

- Romantiline Rannatee on k�ttesaadav k�lastajatele ka meretsi; arenenud on v�ikesadamate v�rgustik ning v�imalused aktiivseteks tegevustel merel ja teistel veekogudel

- Kogu k�lastaja teekond on turismiettev�tete ja –arendajate poolt hoolikalt l�bim�eldud, v��rustajate eesm�rgiks on oma k�lastajate ootused �letada ning pakkuda positiivselt meeldej��vat k�lastuselamust;

- Romantilisel Rannateel on turvaline reisida ja viibida;

- Romantilisel Rannateel on kerge ja mugav reisida – piirkond on viidastatud ning varustatud piisaval hulgal turismiinfoga.

4.2. PERSONAALSUS, K�LASTAJA INDIVIDUAALSETEST SOOVIDEST L�HTUV K�LASTUSELAMUSE PAKKUMINE ??

4.3. ROMANTILISE RANNATEE V��RTUSED JA „BR�NDID“

Romantilisel Rannateel on rohkelt v��rtusi ja �le-eestiliselt v�i rahvusvaheliselt tuntud kaubem�rke:

• VESI – Ermistu ja T�hela j�rved, m�rgalad (sood, rabad), H��demeeste mineraalvesi, j�ed, meri, surf, v�ikesadamad, P�rnu Jahtklubi

• RANNARAHVAS JA –KULTUUR – rannarahvatraditsioonid ja -kombed, id�llilised rannak�lad, ehe k�laelu, tuletornid, sadamad, kalap��k, kala, mere��rsed maitseelamused, merre uppuvad p�ikeseloojangud, purjelaevandusajalugu, rannikuloodus, Kihnu ja Manija saared

• Soojad p�hjamaised LIIVARANNAD - k�ige soojemaveelised ja p�ikesepaistelisemad Eestis: Matsi rand, Reiu rand, Valgerand, Kabli rand, Treimani rand

• LOODUSKAITSEALADE rohkus (30% pindlast!), v�ga mitmekesine loodus v�ikesel maa-alal – rannikuloodus, laiud, rannaniidud, liivaluited, sood ja rabad, eriilmelised metsad, j�rved, kadastikud

• ERMISTU J�RVE MUDA, mida kasutavad mitmed spaa-hotellid Eestis

• H��DEMEESTE MINERAALVESI

• UNESCO KULTUURIP�RAND KIHNU SAAREL – t�nap�evani ulatuvad iidne kultuur ja traditsioonid

• IIDNE AJALUGU – Mihkli kihelkond, Soontagana maalinn, Pulli k�la

• KUULSUSRIKAS AJALUGU – purjelaevandustraditisoonid L�una-P�rnumaal, Heinaste (Ainazi) merekool

• USULISED TRADITSIOONID – k�rvuti luterlik ja ortodoksne

• S�NDMUSED JA FESTIVALID – aastaringselt rikkalikult kultuuris�ndmusi ja festivale, sh rahvusvahelisi (J�ulum�e, Auto24Ring)

• ELAV K�LAELU, KOHALIKUD INIMESED

• O-S��R – Eesti pikim ja kitsaim merepinnast kerkiv „s��r“

 1. ROMANTILISE RANNATEE S�NUMID

5.1. MIS ON ROMANTILINE RANNATEE?

Romantilise Rannatee Rannatee ei ole kindel tee v�i rada – see on teekond, mis h�lmab P�rnumaa rannikuala kulgedes m��da 250 km pikkust rannajoont Varbla kadakate vahelt liivarandadeni L�ti piiri ��res. Romantiline Rannatee p�ikab P�rnu lahe v�ikesaartele – Kihnu ja Manijale, ning salap�rasesse, iidseid aegu m�letavasse, metsade ja soodega kaetud sisemaa paikadesse. Siin leiab teadlik ja t�helepanelik silm m�rke L��nemere unustatud rannajoonest.

Romantiline Rannatee on turismialase koost��v�rgusliku kaubam�rk, mis �hendab teenindusettev�tteid, kultuuri-, ajaloo- ning loodusv��rtusi, s�ndmusi, mis j��vad P�rnu Lahe Partnerluskogu tegevusala piiresse.

5.2. ROMANTILISE RANNATEE ROMANTIKA

S�nal romantiline on mitmeid t�hendusi. Romantilise Rannatee m�istes on s�na romantiline tundeid ja elamusi r�hutav, luulelisi tundeid esile kutsuv. (http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=romantiline&F=M).

S�na romantiline v�ib iseloomustada j�rgmiste s�nadega: p�nev, armas, v�luv, lummav, eksootiline, salap�rane, v�rvikas, maaliline, nostalgiline. (http://www.thefreedictionary.com/romantic)

Romantilisel Rannateel pakub romantilisi elamusi selle looduskeskkond, maastik, k�lade milj��, legendid ja jutud.

Romantiline Rannatee peidab endas laisku jalutusk�ike m��da �ksikuid paradiisirandu, r�nnakuid l�bi id�lliliste kalurik�lade ja talumaastike, seiklusi salap�rastes ning iidsetes paikades, p�ikselisi v�ljas�ite piki lummavat rannikut ning hetki, mil nautida k�ige pikemaid p�ikeseloojanguid. Omaette v�lu pakuvad matkad inimt�hjas soos, lindudest r�kkavatel rannaniitudel, tervistavates luitem�nnikutes. K�lask�igud r��msameelse rannarahva juurde j�tavad iga r�ndaja s�damesse unustamatu elamuse.

5.3. KESKNE TURUNDUSS�NUM 2014-2020

Turunduss�numite loomisel ning Romantilise Rannatee turismitoote arendamisel keskendutakse Romantilise Rannatee peamistele ning eristuvatele v��rtustele, milleks on:

• MERI, RANNARAHVA ELU JA TRADITSIOONID (VESI LAIEMALT??)

• K�LALISLAHKUS

5.4. ROMANTILISE RANNATEE PIIRKONNA TERVIKLIKKUS

Romantilise Rannatee keskseks teemaks ja turundus�numiks on meri ja rannikukultuur (vesi?). Samas �hendab Romantilise Rannatee piirkond 10 P�rnumaa valda, millel merepiir on kuuel: Varbla, T�stamaa, Audru, Tahkuranna, H��demeeste, Kihnu vallal. Kolm omavalitsust j��vad sisemaale: Koonga, Sauga, Saarde.

Turunduss�numite levitamisel saavad suurema t�helepanu osaliseks Romantilise Rannatee rannikupiirkonnad, mis on peamiseks atraktsiooniks ning reisimotivatsiooniks.

Romantilisele Rannateele saabuvaid k�lastajaid hajutatakse ning meelitatakse oskusliku turundustegevuse abil k�lastama p�nevaid, kuid samas ka v�iksema taluvusv�imega sisemaa-alasid.

Sisemaa piirkonnad pakuvad vaheldusrikkaid v�ljas�ite rannikupiirkonnas veedetud pikema puhkuse jooksul v�i l�bis�idul l�bi Romantilise Rannatee.

P�neva ajaloo ning unikaalse loodus- ja kultuurip�randiga sisemaa paikades m�rkab t�helepanelik silm j�lgi endisest rannajoonest.

Olulisemad v�ljas�idu sihtkohad sisemaale on:

- Soontagana maalinn / Koonga vald (kultuuriturism, jalgrattaturism)

- Saarde metsad (loodusturism, jahiturism, jalgrattaturism)

- Ermistu ja T�hela j�rved (loodusturism, Ermistu muda, kohalik k�laelu)

- Paadrema, Kihlepa – k�laturism, kultuur, loodusturism

- Tamme talu ja Lavassaare muuseumraudtee

- Pulli k�la, Nurmenuku puhkekeskus

- Kolga oja ja luited

Mitmed sisemaa sihtkohad ja atraktsioonid ei ole hetkel k�lastajatele k�ttesaadavad ning vajavad oskuslikku tootearendust koost��s kohalike ja rannikupiirkonna turismiettev�tetega (pakettimine, viidastus, giidid, infrastrakuur jms).

 1. TURUNDUSEESM�RGID 2014-2020

6.1. TURUNDUSEESM�RGID 2020

Romantilise Rannatee turismiasjaliste t��gruppide t�� tulemusena ning l�htuvalt RR visioonist 2030 on p�stitatud Romantilise Rannatee turundus- ja arendustegevustele j�rgmised eesm�rgid:

 1. Romantilise Rannatee k�lastatavuse suurendamine l�bi �histurundustegevuste valitud sihtgruppidele.
 1. K�lalislahkuse ja turismitoodete arendamine, mille kaudu muutuvad aastaringselt k�ttesaadavaks ja atraktiivseks Romantilise Rannatee v��rtused, pikeneb piirkonnas viibimise kestus, korduvk�lastuste arv.
 1. Romantilise Rannatee rahvusvahelistumine ning arendamine isemajandavaks �ksuseks, mille aluseks on tugev identiteet, liikmete omavaheline koost�� ning iga liikme panus �histegevusse.

Tegevuskavas on �ra toodud tegevused aastani 2020 eesm�rkide t�itmiseks, samuti m��dikud tegevuste hindamiseks. Tegevuskava t�psustatakse iga-aastaselt PLPK poolt koost��s Romantilise Rannatee turismiettev�tete, KOVide, SAPTiga jt turismiasjalistega.


6.2. SIHTGRUPID

Romantilise Rannatee turundustegevused keskenduvad kindlatele kokkulepitud sihtgruppidele. �histe arutelude tulemusena on �histurundustegevused suunatud j�rgmistele sihtguppidele.

Sihtgrupp

Kirjeldus

Pakkumine 2013

M��giargumendid

Arendamist vajavad valdkonnad, kitsaskohad

Lastega pered

Individuaalk�lastajad; perekonnad, mis koosnevad �hest v�i kahest t�iskasvanust ning �hest v�i mitmest lapsest vanuses 0-16. Sihtturud: Eesti, L�ti, Vene, Soome.

Liivarannad (Matsi, Valgeranna, Kabli, T�hela), Valgeranna seikluspark, Nurmenuku puhkekeskus, J�ulum�e Tervisekeskus, Muuseumraudtee, ratsutamispaigad (Sassi talu, Maria talu), matkarajad, aktiivne tegevus (kanuu- ja kajakimatkad, paadis�idud), meisterdamistoad

Madala- ja soojaveelised liivarannad.

Palju aktiivseid tegevusi

Ebapiisav lastele orienteeritus teenuste pakkumisel

Korporatiiv-kliendid

Grupireisijad: seminarid, koolitused, firma�ritused. Eesti ja rahvusvahelised ettev�tted, kes omavad partnereid ja/v�i t��tajaskonda lisaks Eestile ka teistes Balti riikides

.... kuni 25-kohaga semninariruumi

..... 26-89 kohaga seminariruumi

...�le 90-kohaga seminariruumi

Asukoht Riia ja Tallinna vahel, hea ligip��s ja teedev�rk, looduskaunis �mbruskond, v�imalus p�geneda eemale suurtest keskustest, privaatsus.

Teenuste kvaliteet ja valik; tervikliku tootepaketi arendamine, sh lisateenused (j�relprogramm); info seminariv�imaluste kohta RRl ja ettev�tetes

P�rnu k�lalised

Aktiivsed P�rnu linna k�lalised, kes veedavad P�rnus kolm v�i enam p�eva ning soovivad tutvuda ka �mbruskonnaga ja/v�i otsivad alternatiivset tegevust linna-atraktsioonidele

6 v�ljas�iduga pilootprojekt Romantilisele Rannateele 2013 suvel koost��s SAPTi ja teiste P�rnumaa piirkondadega. Projekt j�tkub 2014 3 v�ljas�iduga.

Vaheldus linnale, tutvuda maaeluga.

V�ljas�itude arendamine ja turundus koost��s SAPTiga, linna turismiettev�tetega.

�ppereisid

Teised Leader tegevusgrupid Eestis ja v�ljapool piire (�ppereisid); �ldhariduskoolid, erialakoolid, t�iskasvanute huviala koolid, pension�rid

PLPK korraldab r�tsepat��na pakettreise Leader tegevusgruppidele

RR kogemuse vahetamine

Tootepakettide arendamine, kliendikontaktide loomine

L�bis�itjad

Eestis ringreisil olevad k�lastajad, kes saabuvad piirkonda �letades Eesti-L�ti piiri v�i Saaremaalt tulijad, kes liiguvad l�unasuunal.

Liikumisvahendid: auto, karavanauto, jalgratas.

Jalgrattateed, karavanikohad, toitlustuskohad teel, suveniiripaigad, aastaringselt k�ttesaadavad turismiatraktsioonid individuaalidele

Pulmad


TEGEVUSKAVA

Tegevuskava on koostatud aastateks 2014-2020. Kava on �lds�naline, t�psemalt on m��ratletud tegevused j�rgmiseks kolmeks aastaks. Igal aastal koostab PLPK koost��s Romantilise Rannatee ettev�tjate, turismiasjaliste ja SAPTiga detailse tegevuskava ja eelarve saabuvaks aastaks, samuti t�psustatakse eesm�rgid igaks j�rgnevaks aastaks.

RR – Romantiline Rannatee

PLPK – tegevuse viib ellu / rahastab P�rnu Lahe Partnerluskogu

TUKK – Turismi kompetentsi keskus

Ettev�tjad – Romantilisel Rannateel tegutsevad turismiettev�tjad

Leader projekt – rahastusallikana PLPK poolt kirjutatav projekt Leadrile

PLPK meede – v�imalik meede ettev�tjatele rahastustaotluste esitamiseks

P�rnu lv – P�rnu linnavalitsus

Eesm�rk 1. Romantilise Rannatee k�lastatavuse suurendamine l�bi �histurundustegevuste valitud sihtgruppidele

M��dikud 2020:

- Eestlaste ��bimised RR piirkonnas on ....., viibimise kestvus ......

- L�tlaste Eestlaste ��bimised on ....., viibimise kestvus ......

- Venelaste ��bimised RR piirkonnas on ....., viibimise kestvus ......

- Soomlaste ��bimised RR piirkonnas on ....., viibimise kestvus ......

- Koosolekute, seminaride ja koolituste arv on kasvanud (ettev�tete statistika? K�sitlus?) .....

- Toimuvad regulaarsed v�ljas�idud v�hemalt 10 inimesega 4 korda n�dalas Romantilisele Rannateele P�rnu linnast juunist augustini ning v�hemalt 2 v�ljas�itu Vene j�ulude ajal jaanuari alguses

- Kuus v��rustatakse .... �ppereisi, sh v�hemalt ...... neist on v�ljapool Eestit

- F�nnide arv facebookis: 2014. a. 2000, 2015. a. 4000

Tegevus

2014

2015

2016

2017-2020

Rahastusallikas

�LDISE TEADLIKKUSE KASVATAMINE

Facebooki kampaaniad f�nnide hulga suurendamiseks Eesti turul; uudiste ja pakkumiste regulaarne levitamine

X

X

X

X

Ettev�tjad, PLPK

RR lipud randades

X

EL fondid

Romantilise Rannatee viidad, infostendid ja turismikaardid

X

X

EU fondid, vallad

Romantilise Rannatee reklaamid turistide s�lmpunktides (Virtsus, maanteel Virtsust P�rnu suunas, Kuivastu-Virtsu laevades, Ikla piiripunktis, Ikla-P�rnu mnt, Ikla kantiinis)

X

X

X

EU fondid, vallad

Info levitamine RR ettev�tetes (tr�kised, infolehed, kaardid, infokioskid vm)

X

X

X

X

PLPK

Turundus l�bi RR ettev�tete ja liikmete (logo kasutus, tr�kiste levitamine jms)

X

X

X

X

PLPK

RR foton�itus turistide s�lmpunktides (Saaremaa laevades, Ikla piiripunktis, P�rnu hotellides jm)

X

X

X

X

PLPK

RR ja ettev�tjad GPS-kaartidele

X

EU projekt, ettev�tjad

RR infoklioskid ja puhkekohad n�htavamaks

X

PLPK

Regulaarne koost�� P�rnu Postimehega RR tutvustamiseks p�rnumaalasele (pressiteated, artiklid, uudised)

X

X

X

X

PLPK

Eripakkumiste v�ljat��tamine p�rnumaalastele

X

PLPK, P�rnu Postimees, ettev�tjad

Regulaarsed �le-Eestilised pressiteated Romantilisel Rannateel toimuva kohta; uudised v�listurgude infolistidesse

X

X

X

X

PLPK, EAS

RR n�htavuse parandamine www.visitestonia.com, www.visitparnu.ee lehel

X

PLPK

LASTEGA PERED (Eesti, L�ti, Vene, Soome)

Kodulehe arendus vastavalt sihtgrupi vajadustele

X

X

X

X

PLPK, ettev�tjad

Kodulehe mobiilirakendus

X

EU fondid, ettev�tjad

Facebooki kampaaniad f�nnide hulga suurendamiseks Eesti turul, uudiste ja pakkumiste regulaarne levitamine

X

X

X

X

PLPK, ettev�tjad

Matka messil �hispakkumine

X

X

X

X

SAPT, ettev�tjad

Tourest messil �hispakkumine

X

X

X

X

SAPT, ettev�tjad

Balttour messil �hispakkumine

X

X

X

X

SAPT, ettev�tjad

Venemaa messid?

X

X

X

X

SAPT, ettev�tjad

Pereturismi tr�kised koos kaardiga (neljas sihtturu keeles)

X

X

X

X

SAPT, ettev�tjad, EL fondid

FAM RR pereturismi kohtadesse

X

X

X

X

SAPT, ettev�tjad

RR teemalised m�ngud ja vaba-aja veetmise v�imalused turismiettev�tetesse (v�rviraamatud, m�ngud autos�idu ajal, rannas m�ngimiseks jms)

X

EL fondid

Koost��s rahvusvaheliste v�istluste korraldajatega (J�ulum�e, Auto24Ring) �histe programmide ja – pakkumiste koostamine

X

X

X

X

Ettev�tjad, PLPK

Lastes�bralike ettev�tete m�rgistus

EAS, MT� Eesti Maaturism, EU fondid

Pereturismi tootearenduskoolitused

X

X

X

X

EAS, SAPT, EU fondid

�histe p�sikliendiprogrammide v�lja t��tamine ja rakendus

X

X

PLPK, ettev�tjad

�hised hooajav�lised pakkumised / kampaaniad koost��s reisikorraldajate, reisib�roode, P�rnu hotellidega

X

X

X

X

PLPK, ettev�tjad

Koost�� teiste sihtkohtadega Eestis v�listurgudel turundamisv�imaluste leidmiseks

X

X

X

X

PLPK

KORPORATIIVKLIENDID

Kodulehe arendus vastavalt sihtgrupi vajadustele

X

X

X

X

PLPK, ettev�tjad

Kodulehe mobiilirakendus

X

EU fondid, ettev�tjad

Tootetutvustusreis Eesti-L�ti ettev�tetele RR seminaripaikadesse

X

X

SAPT, ettev�tjad, EU fondid

�hised p�sikliendiprogrammide v�ljat��tamine ja rakendamine

X

X

PLPK, ettev�tjad

Seminariv�imaluste tr�kis levitamiseks RR siseselt (RR ettev�tetes)

X

X

SAPT, ettev�tjad, EU fondid

�hised pakkumised / kampaaniad koost��s reisikorraldajate, reisib�roode, jm

X

X

X

X

PLPK, ettev�tjad

Koolitus kvaliteetse seminariteenuse pakkumiseks ja toote arendamiseks

X

X

SAPT, Eesti Maaturism, EU fondid, ettev�tjad

L�BIS�ITJAD

Romantilise Rannatee viidad, infostendid ja turismikaardid

X

X

EU fondid, vallad

Romantilise Rannatee reklaamid turistide s�lmpunktides (Virtsus, maanteel Virtsust P�rnu suunas, Kuivastu-Virtsu laevades, Ikla piiripunktis, Ikla-P�rnu mnt, Ikla kantiinis)

X

X

X

EU fondid, vallad

Puhke- ja peatuskohtade arendus (puhkekohad, WCd)

X

X

EU fondid, vallad

Marsruudikaardi uuendus ja tr�kk erinevates keeltes

X

X

EU fondid, vallad, ettev�tjad

RR blokist rebitav kaart

X

EL fondid

RR tutvustavad tr�kised koost��s SAPTiga

X

X

X

SAPT, PLPK, ettev�tjad

Korduvk�lastusprogrammi v�ljat��tamine ja rakendamine

X

X

PLPK, ettev�tjad

Jalgrattateede arendus

X

EU fondid, vallad

PULMAD

Armastuse ausammas

Koduleht

�hiskampaania  pulmalistele veetmaks mesin�dalaid, suvepuhkust RRl

P�RNU K�LALISED

V�ljas�itude korraldamine ja turundus

X

X

X

X

SAPT, P�rnu majutusettev�tted, ettev�tjad

�ppereisi korraldamine Romantilisele Rannateele P�rnu majutusettev�tetele

X

X

X

X

SAPT, EU fondid, ettev�tjad

Romantilise Rannatee buss

X

EU fondid

Romantilise Rannatee keskuse arendamine (info ja turismiteenuste m��k)

X

EU fondid

�hise eripakkumise koostamine v�ljas�itudel osalejatele

X

X

X

X

PLPK, ettev�tjad

DVD tootmine RR v�imaluste ja v�ljas�itude tutvustamiseks (nt transfeerbussides, giididele jms)

X

EU fondid, ettev�tjad, vallad

�PPEREISID

Kontaktide baasi loomine ja t�iendamine (erinevad sihtgrupid)

X

X

X

X

PLPK

Programmide v�ljat��tamine

X

X

PLPK

Pakkumise saatmine sihtgruppidele (otsepostitus)

X

X

X

X

PLPK

Eesm�rk 2. K�lalislahkuse ja turismitoodete arendamine, mille kaudu muutuvad aastaringselt k�ttesaadavaks ja atraktiivseks Romantilise Rannatee v��rtused, pikeneb piirkonnas viibimise kestus, korduvk�lastuste arv

M��dikud 2020:

 1. RR toitlustusettev�tete men��s on v�hemalt kolm kohalikel / RR traditsoonidel ja toorainel p�hinevat valikut, millest v�hemalt 1 on kalaroog (soovituslikult r�im v�i siig);
 2. Igast Romantilise Rannatee vallast on p�rit v�hemalt �ks Rannatee esindusmeene. V�hemalt 3 Romantilise Rannatee meenet, sh kohaliku valla esindusmeene, on aastaringselt k�ttesaadavad 90% turiste teenindavates ettev�tetes Romantilisel Rannateel;
 3. Igat olulisemat turismipiirkonda on v�imalik k�lastada kohaliku giidi vahendusel. Teenus on kergesti k�ttesaadav ning lisaks eesti keelele pakutakse giiditeenust v�hemalt kahes erinevas v��rkeeles.
 4. Igas Romantilise Rannatee majutusettev�tes kasutatakse RR s�mboolikat ja t�stetakse esile Romantilise Rannatee v��rtusi (riietus, tubade sisustus, v�tmehoidjad, disain jms)
 5. Romantilise Rannatee s�mboolikat eksponeeritakse igas Rannatee sadamas ning kohalikel kaluripaatidel
 6. Romantilisel Rannateel on 4 toimivat merega seotud ning kohalike kaluritega koost��s toodetud tootepaketti
 7. K�lalislahkus?

Tegevus

2014

2015

2016

2017-2020

Rahastusallikas

Kohalike giidide koolitused

X

X

X

X

EL fondid, P�rnu Giidide �hing, SAPT

RR kontseptsiooni toetavate v��rtuste esiletoomine (infotahvlid sadamates, kalurik�lades jm)

X

X

EL fondid, vallad, Kalanduskogu

RR kohviku projekt

X

X

X

X

PLPK, Kalanduskogu

Kohaliku toidu konkurss (kohalik, �le-Eestiline)

X

X

X

PLPK, kokandusportaal v�i – ajakiri, kokandusautoriteet, Kalanduskogu

Romantilise Rannatee retseptiraamatu v�ljat��tamine ja tr�kkimine

X

X

PLPK, kokandusportaal v�i – ajakiri, kokandusautoriteet, Kalanduskogu

Romantilise Rannatee suveniiri konkurss

X

X

PLPK, vallad

Parima RR turismitoote / suveniiri / loo / retsepti konkursid

X

X

X

X

PLPK, vallad

Mereturismitoodete arendamine

X

X

X

Kalanduskogu, PLPK, ettev�tjad

Avatud mere-��rsete hoovide m�rgistus

X

PLPK, kohalikud elanikud, vallad

Hooajav�lise suur-s�ndmuse ellukutsumine

Teavitust�� Rannatee v��rtuste ja s�mboolika kohta kohalikele kaluritele

X

X

X

X

PLPK, Kalanduskogu

Eesm�rk 3. Romantilise Rannatee rahvusvahelistumine ning arendamine isemajandavaks �ksuseks, mille aluseks on tugev identiteet, liikmete omavaheline koost�� ning iga liikme panus �histegevusse.

M��dikud 2020:

 1. Romantilise Rannatee 80 ettev�tet panustavad, sh rahaliselt, koost��v�rgustiku arengu ja turundustegevuste elluviimise nimel;
 2. Loodud on Romantilise Rannatee keskus P�rnu linnas;
 3. Regulaarselt toimuvad (1-2 korda aastas) RR ettev�tete tagasiside ja rahulolu k�sitlus;
 4. Regulaarselt toimuvad k�lastajate rahulolu ja tagasiside k�sitlused;
 5. Regulaarselt (2 korda aastas) toimuvad Rannatee ettev�tjate �hisarutelud ja –k�lastused;
 6. Rahvusvahelistumine?

Tegevus

2014

2015

2016

2017-2020

Rahastusallikas

T��tada v�lja edasine rahastamisskeem, struktuur ja toimimismehhanism

X

PLPK

T��tada v�lja RR kaubam�rgi kandmise kriteerumid ning m��ratleda RR liikmete panus �histegevusse

X

PLPK

RR keskuse kontseptsiooni v�ljat��tamine ja arendamine

X

PLPK, ettev�tjad, vallad

K�laliste ja Rannatee ettev�tete tagasiside- ja statistikas�steemi v�ljat��tamine ja k�ivitamine

X

PLPK, Turismi Kompetentsikeskus P�rnus, SAPT

K�lastaja teadlikkuse ja tagasiside uuring (RR k�lastaja, P�rnu linna k�lastaja)

X

X

Leader projekt, SAPT, TUKK, P�rnu lv

Ettev�tete �hisarutelude ja v�ljas�itude korraldamine Romantilisele Rannateele (2 korda aastas)

X

X

X

X

PLPK

Regulaarne infovahetus (e-post, facebook?, kodulehel “osalejale”...) ja info jagamine ettev�tete poolt pakutava kohta �ksteise toodete eelistamiseks ja ostmiseks

X

X

X

X

PLPK


RR aruteludel osalejad:

Osalejad 9.aprill: Esta Tamm (Liivi Lahe Kalanduskogu), Enn Rand (Maria talu), Toomas R�hu (T�stamaa Vallavalitsus), Mercedes Merimaa (PLPK), Ly Oja (Ojako Puhke- ja Koolituskeskus), Lennart S�nt-Mengel (Tackendorf Puhkemaja), Sivar T�nisson (Varbla Vallavalitsus), Kaire Ilus (SAPT), Rein Talisoo (PLPK juhatuse esimees), Raili Mengel-S�nt (PLPK), Eveli Loorents (Algring O�).

T��gruppides osalejad 5.veebruar: Ene T�ht (Lavasaare Vallavalitsus), Riina Padur (Lavassaare vald), Marika Kose (Kollamaa Puhkemaja), Maris Moorits (Audru Vallavalitsus), Aivar Vint (Livonia Matkad), Margit Eichen (Tuisuliiva puhkemaja), Riina Rand (Maria talu), �nne Vainukivi (Vango Puhketalu), Tiiu Sommer (Tahkuranna Vallavalitsus), Elsa Mustonen (Doberani rannamaja), Kristiina Leppik (T�stamaa m�is), Margit Merila (PLPK), Sivar T�nisson (Varbla Vallavalitsus), Enn Rand (Maria talu), Kaido Kivi (Naarismaa matkatalu)

Search more related documents:MISSIOON
Download Document:MISSIOON

Set Home | Add to Favorites

All Rights Reserved Powered by Free Document Search and Download

Copyright © 2011
This site does not host pdf,doc,ppt,xls,rtf,txt files all document are the property of their respective owners. complaint#downhi.com
TOP